Τίτλοι:

Επιμόρφωση Εργοδοτών/Εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα βεβαιώνει την ομαλή και ορθή λειτουργία της επιχείρησης ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Δηλώστε σήμερα συμμετοχή

Ο τεχνικός ασφάλειας σε μια επιχείρηση ασχολείται με:

α) την επίβλεψη των θέσεων εργασίας σε τακτά διαστήματα. Η επίβλεψη αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

β) την αναφορά και γνωστοποίηση στον εργοδότη οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

γ) την πρόταση διορθωτικών κινήσεων και μέσων επίτευξης τους

δ) τον διαρκή έλεγχο τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από τους εργαζόμενους

Κατηγοριοποίηση Επιχειρήσεων

Για την ορθή επιλογή επιμόρφωσης και την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας τους.Η κατάταξη των επιχείρησεων γίνεται ανάλογα με την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας στην οποία ανήκουν και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα)
  • Κατηγορία Γ(χαμηλή επικινδυνότητα)

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

α) εργοδότες, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α'84).

β) εργαζόμενοι, που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

γ) εργοδότες, σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Πληροροφίες στο 23310 70102 & 22004 (Δευ-Παρ 10.00-20.00)

και από τα γραφεία μας Εληάς 1, 1ος Όροφος - Βέροια

& Κεντρικής 5, 1ος Όροφος - Βέροια (Δευ-Παρ 10.00-20.00)

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.