Τίτλοι:

Η ΕΕ στηρίζει την λειτουργία των funds στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επανεισαγωγή ενός ελληνικού συστήματος (γνωστού ως «Ηρακλής») με στόχο τη στήριξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, καθώς δεν περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση.

Σχέδιο «Ηρακλής».

Το καθεστώς αποτελεί επανεισαγωγή ενός μέτρου που ενέκρινε αρχικά η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019 ( SA.53519 ), για διάρκεια 18 μηνών και παρατάθηκε τον Απρίλιο του 2021 ( SA.62242 ), το οποίο έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2022. Η Ελλάδα κοινοποίησε τα σχέδιά της να επαναφέρει το καθεστώς, το οποίο θα διαρκέσει έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις τράπεζες να τιτλοποιούν και να απομακρύνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς τους. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, ένα ιδιωτικό όχημα ειδικού σκοπού θα αγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τις τράπεζες και θα πουλά χαρτονομίσματα σε επενδυτές. Το κράτος θα παράσχει δημόσια εγγύηση για τα ανώτερα, λιγότερο επικίνδυνα ομόλογα του οχήματος τιτλοποίησης. Σε αντάλλαγμα, το Δημόσιο θα λάβει αμοιβή με τους όρους της αγοράς. Στόχος είναι να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και να στηρίξει τις τράπεζες στις συνεχείς προσπάθειές τους να μειώσουν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους.

Και οι τέσσερις σημαντικότερες ελληνικές τράπεζες που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα παρατήρησαν δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του καθεστώτος, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 42% τον Σεπτέμβριο 2019, σε 8,7% στο τέλος του 2022 (που αντιστοιχεί σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους € 49,5 δισ. ακαθάριστη λογιστική αξία). Η επανεισαγωγή του καθεστώτος θα βασιστεί στην επιτυχία που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, γεγονός που μπορεί επίσης να δώσει κίνητρα σε λιγότερο σημαντικές ελληνικές τράπεζες να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα.

αξιολόγηση της Επιτροπής

Το εκ νέου καθιερωμένο καθεστώς παραμένει σχεδιασμένο με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα αμείβεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς για τον κίνδυνο που θα αναλάβει με τη χορήγηση εγγύησης για την κύρια δόση των τιτλοποιημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Εάν ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει όπως θα έκανε ένας ιδιώτης επενδυτής και αμείβεται για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει με τρόπο που θα δεχόταν ένας ιδιώτης επενδυτής, τέτοιες παρεμβάσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς και διαπίστωσε ότι οι κρατικές εγγυήσεις θα συνεχίσουν να αμείβονται με τους όρους της αγοράς ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται, δηλαδή με τρόπο που θα ήταν αποδεκτός για έναν ιδιωτικό φορέα υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Αυτό διασφαλίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Πρώτον, ο κίνδυνος για το κράτος θα είναι περιορισμένος , δεδομένου ότι η κρατική εγγύηση ισχύει μόνο για τη μεγαλύτερη δόση των ομολογιών που πωλούνται από το όχημα τιτλοποίησης. Ένας ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα καθορίσει την αξιολόγηση της δόσης των ανώτερων.
  • Δεύτερον, η κρατική εγγύηση για τη μεγαλύτερη δόση θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν περισσότερες από τις μισές από τις μη εγγυημένες και ενέχουν κινδύνους δόσεις έχουν πωληθεί επιτυχώς σε ιδιώτες συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η κατανομή κινδύνου των τμημάτων ελέγχεται και επιβεβαιώνεται από την αγορά προτού το κράτος αναλάβει οποιοδήποτε κίνδυνο .
  •   Τρίτον, η αμοιβή του κράτους για τον κίνδυνο θα είναι σύμφωνη με την αγορά . Η προμήθεια εγγύησης θα βασίζεται σε ένα σημείο αναφοράς της αγοράς και θα είναι ανάλογη με το επίπεδο και τη διάρκεια του κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η προμήθεια εγγύησης που καταβάλλεται θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσης του κράτους. Η αμοιβή προσαρμόζεται για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς στην Ελλάδα . Αυτή η δομή αμοιβών, εκτός από το διορισμό ενός εξωτερικού εξυπηρετητή, στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της προπόνησης και την πιθανή ανάκαμψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο δεν περιέχει κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.