24kontelis.gif
Τίτλοι:

Η Ε.Ε. επενδύει πάνω από 233 εκατομμύρια ευρώ σε στρατηγικά έργα για το περιβάλλον και το κλίμα σε όλη την Ευρώπη

Σήμερα, η Επιτροπή επενδύει πάνω από 233 εκατομμύρια ευρώ σε δώδεκα νέα στρατηγικά έργα σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για να υποστηρίξει την υλοποίηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτά τα Στρατηγικά Έργα αναμένεται να κινητοποιήσουν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια από άλλες πηγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, καθώς και από εθνικές κυβερνήσεις και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δώδεκα εμβληματικά έργα που ανατέθηκαν σε δέκα κράτη μέλη της ΕΕ  

Η χρηματοδότηση που θα δοθεί σε αυτά τα δώδεκα Στρατηγικά Έργα θα υποστηρίξει τη Βουλγαρία , την Τσεχία , την Ιρλανδία την Ισπανία , τη Γαλλία , την Ιταλία , τη Λιθουανία , την Αυστρία , την Πολωνία και τη Φινλανδία για να επιτύχουν τους εθνικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους τους καθώς ενισχύουν τη συμβολή τους στην πράσινη μετάβαση της ΕΕ.

Όσον αφορά το περιβάλλον , τα επιλεγμένα Στρατηγικά Έργα Φύσης LIFE (SNAP) και Στρατηγικά Ολοκληρωμένα Έργα (SIP) θα ωφελήσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα με σχέδια να ορίσουν τουλάχιστον το 30% των θαλάσσιων περιοχών της Ιρλανδίας ως Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (MPAs) έως το 2030 ( MPA-LIFE -ΙΡΛΑΝΔΙΑ ). Θα βελτιώσουν επίσης την ποιότητα του αέρα στην περιοχή Podkarpackie της Πολωνίας , ενώ θα μειώσουν την ενεργειακή φτώχεια και θα αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση ( LIFE Podkarpackie ). και βελτίωση της ποιότητας και της διαχείρισης του νερού στη Λιθουανία ( LIFE SIP Vanduo ).  

Έξι άλλα έργα έχουν επίσης επιλεγεί για την τόνωση της φύσης και της βιοποικιλότητας . Στη Φινλανδία , το Priodiversity LIFE στοχεύει στην ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Στη βόρεια Ιταλία , το LIFE NatConnect2030 θα αναλάβει δράση σε περισσότερες από 500 τοποθεσίες για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των οικολογικών διαδρόμων. Το LIFE SNAP Ireland θα στοχεύσει στα εμπόδια στην εφαρμογή του ταμείου δράσης προτεραιότητας Natura 2000 της Ιρλανδίας . Η εθνική στρατηγική της Γαλλίας για τη βιοποικιλότητα θα δεσμεύσει τις τοπικές αρχές και θα κινητοποιήσει τους πολίτες για να προωθήσουν την αλλαγή στον τρόπο που ζούμε και παράγουμε μέσω του LIFE BIODIVFr . Στην Τσεχία , η PROSPECTIVE LIFE θα εφαρμόσει «εργαλεία διατήρησης ενεργών ειδών» για να βοηθήσει στην αναστροφή της παρακμής τουλάχιστον 25 ειδών. Τέλος, στην Αυστρία , το LIFE AMooRe στοχεύει στην αποκατάσταση περισσότερων από 1.400 εκταρίων τυρφώνων, συμπεριλαμβανομένων 13 διαφορετικών οικοτόπων και 37 ειδών υψηλής αξίας διατήρησης.

Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος , το έργο ACE LIFE θα βοηθήσει τη Φινλανδία να γίνει ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα έως το 2035, μειώνοντας τις εκπομπές από τη γεωργία, τις βαριές μεταφορές και τα μηχανήματα και καταργώντας σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βιομηχανικές διαδικασίες. Το LIFE PYRENEES4CLIMA είναι ένα διασυνοριακό έργο μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας και Ανδόρας με στόχο την επιτάχυνση της κλιματικής προσαρμογής στα Πυρηναία, βελτιώνοντας τη γνώση και την ικανότητα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία. Τέλος, στη Βουλγαρία , το LIFE-SIP CLIMA-SUMP θα εφαρμόσει Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMPs) σε έξι δήμους για να βοηθήσει στην επίτευξη κινητικότητας μηδενικών εκπομπών στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα. 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.