Τίτλοι:
Σάκης Τζωρτζίδης

Σάκης Τζωρτζίδης

URL Ιστότοπου:

Σε ποιες περιοχές της Θεσσαλίας, που έπληξε ο Daniel, είναι καλλιεργήσιμες οι εκτάσεις

«Μετά την απομάκρυνση των υδάτων φάνηκε καθαρά ότι τα εδάφη δέχθηκαν φερτά ιζήματα μικρού πάχους (<15-20 εκατοστά) ιλυοαργιλοπηλώδους υφής και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην κατεργασία και καλλιέργειά τους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις όπου οι γεωργοί προβαίνουν σε κατεργασίες όπως όργωμα και καλλιεργητή, χωρίς κανένα πρόβλημα».

Αυτά επισημαίνουν σε έκθεσή τους οι καθηγητές Νίκος Δαναλάτος και Κυριάκος Γιαννούλης, μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Γεωργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από επιτόπιες αυτοψίες πεδίου και δειγματοληψίες εδαφών που έλαβαν χώρα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, και κάλυψαν περί το 1,2 εκατ. στρέμματα αντιπροσωπευτικών εκτάσεων του Θεσσαλικού πεδίου, τα οποία δέχτηκαν την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel. Εξαίρεση σύμφωνα με τους επιστήμονες, αποτελούν εδάφη στην άκρη χωραφιών όπου οι χείμαρροι έβρισκαν εμπόδιο στη ροή τους, π.χ. στην εθνική οδό (Μοσχοχώρι, Νέα Λεύκη -Κουσμπασανιώτης, κλπ), καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις όπου η ροή ήταν αρκετά τυρβώδης στο πεδίο πλημμυρών του Ενιπέα (Ευύδριο) και του Πηνειού (Πηνειάς, Κεραμίδι, Βλωχός, κλπ) και σε αποστάσεις έως 300 μέτρων από τις κοίτες του ποταμού/χειμάρρου. Κάποια χωράφια μικρής έκτασης ήταν εξ ολοκλήρου στο πεδίο πλημμυρών καλυμμένα με παχύ στρώμα λάσπης εκεί όπου οι χείμαρροι είχαν αυξήσει την κοίτη τους (Περιβόλι, Ν. Καρυές, Ν. Λεύκη). Οι εκτάσεις αυτές είναι διάσπαρτες σε πολλές περιοχές (π.χ. Αμπελιά Φαρσάλων, Βρυσιά, Σταυρό, Γεφύρια, στην περιοχή του Κέδρου και πιο συγκεκριμένα Καληδόνι κτλ.). Εκτιμάται ότι η συνολική τους έκταση δεν ξεπερνά τα 18.000 στρέμματα επί συνόλου των κατακλυσμένων γαιών (περί το 2% του συνόλου). Ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές όμως το ίζημα σπανίως υπερβαίνει σε πάχος τα 50 εκατοστά, οπότε και στις περιπτώσεις αυτές τα εδάφη θα είναι πλήρως κατάλληλα προς καλλιέργεια μετά από βαθιά άροση και ενσωμάτωση με το υπόστρωμα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν σύμφωνα με την έκθεση, προς το καλύτερο τις αρχικές μας εκτιμήσεις, τονίζουν οι ερευνητές, ότι κανένα έδαφος δεν θα ακυρωθεί από τις πλημμύρες. Στην αυτοψία δεν περιλαμβάνονται αρκετές περιοχές που επηρεάζονται από τους χειμάρρους σε Πύλη, Μουζάκι, παραπόταμο Τρικάλων και την Περιοχή Γυρτώνης - Μακρυχωρίου - Συκουρίου που έχει κάποια ρέματα που καταλήγουν στον Πηνειό.

Επίσης, η έκθεση επισημαίνει, ότι αρκετές εκτάσεις βρίσκονταν ακόμα κατακλυσμένες (Βλοχός, Κεραμίδι, Μεταμόρφωση, κλπ) την ημέρα της αυτοψίας. Προφανώς το έδαφος θα καθυστερήσει αρκετά να έλθει στο ρώγο και δεν προβλέπεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν για καλλιέργεια και σπορά χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο όμως ότι και τα εδάφη αυτά θα είναι κατάλληλα -από πλευράς φερτών υλικών- την προσεχή καλλιεργητική περίοδο για να υποδεχθούν εαρινές καλλιέργειες, διαπιστώνουν οι καθηγητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δυστυχώς, μεγάλες εκτάσεις εκτιμούν, που βρίσκονται κατακλυσμένες στην ανατολική Θεσσαλική πεδιάδα (Νίκη, Αρμένιο, Σωτήριο, Στεφανοβίκειο, κλπ) θα αργήσουν πολύ να περιέλθουν σε κατάσταση να δεχθούν οποιαδήποτε κατεργασία. Ο όγκος νερού που περιέχεται εντός του αναχώματος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με το ρυθμό απορροής, εκτός εάν εφαρμοσθούν δραστικές λύσεις κένωσης των υδάτων. Αντίθετα τα ύδατα εκτός του αναχώματος (Τ2) υποχωρούν σταδιακά μέσω κατείσδυσης και εξάτμισης, και διαφαίνεται ότι τα εδάφη αυτά θα μπορούν να καλλιεργηθούν την προσεχή καλλιεργητική περίοδο με εαρινές καλλιέργειες.

Αρκετά επικλινή εδάφη στην περιοχή «ρεβενίων» (Ζάππειο, Ν. Καρυές, Χαλκιάδες, κλπ) παρουσιάζουν δείγματα μέτριας επιφανειακής στρωσιγενούς διάβρωσης, και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν φανερή έντονη αυλακοειδής διάβρωση καθ’ όλη την κλίση (rill erosion). Σε πολύ λίγες περιπτώσεις δυστυχώς παρατηρήθηκε και φωτογραφήθηκε χαραδροειδής διάβρωση (gully erosion) κυρίως σε εδάφη επί μαργοειδών υποστρωμάτων. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά , σημειώνουν ότι το έδαφος που χάνεται από τα επικλινή αυτά εδάφη δεν αντικαθίσταται και οδηγεί ακόμα ταχύτερα προς πλήρη υποβάθμιση και ερημοποίηση των ήδη υποβαθμισμένων αυτών γαιών. Ως Εργαστήριο, προσθέτουν, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί (ήδη από το 1996) στους τρόπους διαχείρισης των γαιών αυτών στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ως προς τις καλλιέργειες οι δύο καθηγητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τονίζουν:

- Μεγάλο μέρος της βαμβακοκαλλιέργειας έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα φυτικά άτομα έχουν χαρακτηριστικό καφέ χρώμα και είναι ευκόλως αναγνωρίσιμα με επίγεια ή δορυφορική εικόνα. Οι καλλιέργειες αυτές πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως.

- Σε αρκετά χωράφια υπάρχει βαμβάκι που έχει επηρεαστεί πολύ αλλά δεν έχει πλήρως καταστραφεί. Έχουν χαθεί τα καρύδια στη βάση του στελέχους, υπάρχει αναβλάστηση και θα χρειαστεί pix, και δεδομένης της επερχόμενης κακοκαιρίας θα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες συγκομιδής έως αδύνατες σε αρκετές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι μπορεί να συγκομισθεί μέρος του προϊόντος αλλά με υποβαθμισμένη ποσότητα και ποιότητα.

- Σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να συγκομισθεί προϊόν με μικρό ποσοστό απώλειας.

- Μεγάλες εκτάσεις με καλαμπόκι παρουσιάζονται να είναι συγκομίσιμες. Προφανώς το καλαμπόκι είχε προλάβει να ωριμάσει στα τέλη Αυγούστου πριν από την καταιγίδα. Έτσι, στις περιπτώσεις που το νερό δεν έφτασε να καλύψει τον καρπό (ρόκα), φαίνεται ότι το προϊόν θα είναι εφικτό να συγκομισθεί όταν μπορέσουν να οι αλωνιστικές μηχανές να μπουν στον αγρό. Λόγω όμως του μεγάλου κινδύνου αφλατοξινών, καμία παραγωγή δεν πρέπει να συγκομισθεί εάν δεν προηγηθεί αυστηρός δειγματοληπτικός έλεγχος. Σε περίπτωση προσβολής η καλλιέργεια πρέπει να καταστραφεί και να αποζημιωθεί πλήρως ή να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας.

- Σε πολλά βαμβακοχώραφα υπάρχει ακόμα αρδευτικός εξοπλισμός στάγδην άρδευσης που οι γεωργοί δεν πρόλαβαν να απομακρύνουν. Σε πολλά χωράφια τα ορμητικά ύδατα παρέσυραν μέρος ή όλον τον εξοπλισμό αυτό, και τον κατέστρεψαν ενώ σε μερικές περιπτώσεις η δύναμη του νερού παρέσυρε και αναποδογύρισε ακόμα και καρούλια άρδευσης, αγροτικά αυτοκίνητα, κλπ.

- Πολυετείς καλλιέργειες (αμυγδαλιές, καρυδιές, κλπ) στα εδάφη που κάλυψαν τα νερά της Κάρλας δεν θα αντέξουν για πολύ ακόμα την έλλειψη διαθεσιμότητας οξυγόνου στο ριζόστρωμα και θα καταστραφούν. Προφανώς οι γεωργοί θα πρέπει να αποζημιωθούν όχι μόνο για την φετινή εσοδεία αλλά και για το νέο φυτικό υλικό και τα έτη που αυτό θα αποδώσει πλήρη παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τα ακτινίδια της περιοχής του δέλτα Πηνειού που επλήγη.

Συμπερασματικά οι δύο επιστήμονες τονίζουν πως σχεδόν στο σύνολο των εδαφών εντός του πεδίου πλημμυρών του Πηνειού και των παραποτάμων αυτού γίνεται καλλιέργεια ετήσιων ειδών, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις καλλιεργούνται πολυετείς καλλιέργειες, π.χ. αμπέλια, πυρηνόκαρπα, κλπ. Είναι αντιληπτή η ανάγκη επέκτασης της καλλιέργειας γονίμων γαιών αλλά ειδικά στην περίπτωση καλλιέργειας πολυετών καλλιεργειών, πρέπει οι γεωργοί να είναι ενήμεροι για τον κίνδυνο καταστροφής των καλλιεργειών τους όταν αυτές βρίσκονται εντός της ανωτέρω γεωμορφολογικής ζώνης (flood plain).

Όλοι οι αποστραγγιστικοί αύλακες πρέπει το ταχύτατο δυνατόν να καθαριστούν από φερτές ύλες, αδρομερή υλικά, βλάστηση και λοιπά εμπόδια (κορμούς, σκουπίδια, κλπ) ώστε να βρεθούν στο 100% της παροχευτικής των ικανότητας πριν την έλευση των βροχών του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η κοίτη του Πηνειού έχει σε πλείστα σημεία περιοριστεί σε επικίνδυνο βαθμό και θα πρέπει να γίνουν έργα διάνοιξης και εμβάθυνσης της κοίτης. Το ίδιο ισχύει και για τους παραποτάμους του Πηνειού και κυρίως του Ενιπέα και των ρεμάτων αυτού.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Δαναλάτος καταλήγει τονίζοντας: «Το Εργαστήριο Γεωργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τον καταστροφικό “ Daniel” γεωργούς και κτηνοτρόφους Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας για οιασδήποτε μορφής πληροφόρηση-ενημέρωση στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου αφιλοκερδώς».

 
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα φτάσει η τιμή του στις 15 Οκτωβρίου και ποιες αλλαγές έρχονται για το επίδομα

Το επόμενο διάστημα θα αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι αποφάσεις των διυλιστηρίων και λοιπών εμπλεκόμενων στην διακίνηση των καυσίμων για την εμπορική τους πολιτική ως προς την χορήγηση ή μη εκπτώσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά η διακύμανση των διεθνών τιμών και ισοτιμιών είναι οι παράγοντες που θα προσδιορίσουν την τιμή του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς προς το παρόν αναφέρουν ότι η τιμή του πετρελαίου στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης (15 Οκτωβρίου) θα κυμαίνεται κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο το διάστημα που μεσολαβεί είναι μεγάλο και η τιμή που θα διαμορφωθεί τότε εξαρτάται από την διακύμανση των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή εκκίνησης το 2022 ήταν 1,41 ευρώ (δηλαδή όχι πολύ μακριά από τις εκτιμήσεις για εφέτος) και προέκυψε μετά από την κρατική οριζόντια επιδότηση ύψους 0,2 ευρώ ανά λίτρο συν ΦΠΑ και την πρόσθετη επιδότηση 7,5 σεντς ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Τι θα γίνει με την κρατική επιδότηση στην αντλία

Φέτος δεν προβλέπεται οριζόντια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, μένει όμως να ανακοινωθεί ενδεχόμενη έκπτωση από τα διυλιστήρια. 

Πάντως το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενδέχεται να ανακοινώσει εντός Οκτωβρίου επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να καλπάζουν προς τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εάν γίνει αυτό τότε αναμένεται το ποσό της επιδότησης στην αντλία να είναι αντίστοιχο με αυτό της περσινής -20 λεπτά ανά λίτρο ( ή 25 λεπτά μαζί με τον ΦΠΑ).

Επίδομα θέρμανσης 2023-2024: Τι αλλάζει φέτος

Το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2023-2024 παραμένει στα περυσινά επίπεδα (350 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με βαθμο-ημέρες) αλλά με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες με παιδιά. Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο παραμένει το ίδιο για τον άγαμο (16.000 ευρώ) και τον έγγαμο (24.000 ευρώ), αλλά αυξάνεται για τις οικογένειες με παιδιά από 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Και  η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους.

Οι αλλαγές 

Αλλαγές που γίνονται φέτος στο επίδομα θέρμανσης είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

  • Η  αξία της ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους – μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή ανέρχεται  έως 300.000 ευρώ (από 250.000 ευρώ που ήταν πέρυσι).
  • Δεν  θα δοθεί φέτος διπλή επιδότηση στους δικαιούχους που θα καταναλώσουν για πρώτη φορά πετρέλαιο και υγραέριο, έναντι φυσικού αερίου,  όπως είχε δοθεί

 

Πηγή

Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος οδηγός τρακτέρ

Τραγικό θάνατο βρήκε 25χρονος οδηγός τρακτέρ, σήμερα το πρωί, στο Ελευθεροχώρι Πέλλας.

Το τρακτέρ, με συρόμενη καρότσα φορτωμένη με ξύλα, εξετράπη της πορεία του, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να χάσει τη ζωή του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας

Λ. Αυγενάκης: Μεγάλο στοίχημα η σωστή και δίκαια λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι ψευδείς δηλώσεις παραγωγών καθυστερούν τη διαδικασία αποζημιώσεων

Μεγάλο στοίχημα για το ΥπΑΑΤ παραμένει η σωστή και με διαφάνεια λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Σαλαπάτα, ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ανακοίνωσε την κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ για την κάλυψη των ζημιών στη Θεσσαλία, ενώ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς όσους κάνουν ψευδείς δηλώσεις καθυστερώντας τη διαδικασία των προκαταβολών.

Συγκεκριμένα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε:

«Η σωστή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ένα μεγάλο στοίχημα. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει με ταχύτητα και με περισσότερη διαφάνεια. Και κυρίως, να υπάρχει συνέπια στο χρόνο καταβολής των επιδοτήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλει περί τα 2,8 με 3 δις το χρόνο. Δεν υπήρχε απόλυτη τάξη και διαφάνεια με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση. Στόχευση και δέσμευσή μου είναι να κάνουμε τα πάντα. ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους και να μη χαθεί ούτε ευρώ από αυτά που πρέπει, επιβάλλεται, να καταβληθούν στους δικαιούχους. Για μένα είναι στόχος και υποχρέωση»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μίλησε εκτενώς για την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία και για την προσπάθεια που κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος για διασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των πληγέντων και ανακοίνωσε ότι έχει εξασφαλιστεί η ad hoc χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ κατ’ αρχάς με επί πλέον 100 εκατ. ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς αγρότες. Μάλιστα είπε ότι τα 15 εκατ. ευρώ από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023 που δικαιούτο η χώρα μας συν τα ποσά που θα εξασφαλίσει από το ίδιο Ταμείο για το 2024, του οποίου το αποθεματικό ζήτησε να αυξηθεί, θα δοθούν για αποζημιώσεις πληγέντων που η παραγωγή τους δεν ήταν δηλωμένη στον ΕΛΓΑ.

Ο ΥπΑΑΤ, διαβεβαίωσε τους αγρότες πως ό,τι και να γίνει, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους μέχρι να ξαναβρεί η Θεσσαλία τους ρυθμούς της.

Ο υπουργός είπε ότι δεν δικαιολογούνται οι ανατιμήσεις στα οπωροκηπευτικά λόγω των πλημμυρών, κάνοντας λόγο για μαυραγορίτες που δρουν στην πλάτη των καταναλωτών. Παράλληλα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς όσους κάνουν ψευδείς δηλώσεις αποσκοπώντας σε επί πλέον αποζημιώσεις, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι παραγωγοί λόγω των επιβεβλημένων ελέγχων που γίνονται, καθυστερούν τη διαδικασία καταβολής των προκαταβολών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε περιπτώσεις μελισσοκόμων και ορισμένων παραγωγών σε χωριά των Τρικάλων όπου παρατηρήθηκε έξαρση κατάθεσης πανομοιότυπων δηλώσεων, που δεν δικαιολογούνταν με βάση την παραγωγή του προηγουμένου έτους.

Εν τω μεταξύ  συμμετέχοντας στο συνέδριο «TUI Field to Fork Greece» με θέμα τις αναγεννητικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στις υπηρεσίες φιλοξενίας, που έγινε στην Κρήτη αναφερόμενος στις αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές, τόνισε:
«Η μετάβαση σε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές, με φόντο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, την εξασφάλιση ενός υγιούς εδάφους, την αύξηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής φέρνει μεγάλες αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των αγροτών μας, των εταιρειών παραγωγής τροφίμων, του τουριστικού κλάδου, αλλά και της τοπικής αγοράς προϊόντων».

Αναφορικά  με την υιοθέτηση ο ΥπΑΑΤ  νέων τεχνολογιών, δήλωσε:
«Η προώθηση της καινοτομίας και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε περισσότερο, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, με πιο βιώσιμο τρόπο και αξιοποιώντας τα μοναδικά προϊόντα της ελληνικής γης, την αγάπη των αγροτών μας για τον τόπο, και ιδίως των κρητικών, το φιλόξενο πνεύμα και το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα».

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.