24kontelis.gif
Τίτλοι:

Φυτοπροστασία Ελιάς για Βαμβακάδα, Μαργαρόνια, Πυρηνοτρήτη

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τη Φυτοπροστασία στην Ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

 

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ:

Πρώιµες και παραλιακές περιοχές: Κρόκιασµα των ανθιδίων στις ταξιανθίες, έναρξη της άνθισης (στάδια Ε και F). Παρατηρείται ανοµοιόµορφη ανθοφορία, διαταραγµένη κατά τόπους .

Μεσοπρώιµες περιοχές: Συνεχίζεται το φούσκωµα των ανθιδίων στις ταξιανθίες (στάδιο D).

Όψιµες περιοχές: Ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός των ταξιανθιών (στάδιο C).

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη)

STADIA C D E F

Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ:

(Prays oleae)

Στις πρώιµες περιοχές η ανθόβια γενιά του εντόµου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται υψηλοί πληθυσµοί.

Οδηγίες:

► Ελαιώνες µε πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν χρειάζονται καταπολέµηση στη γενιά αυτή.

► Οι προνύµφες που περιφέρονται στα άνθη µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές προσβολές σε ελαιώνες µε µέτρια ή µειωµένη ανθοφορία (<50% της κανονικής).

► Κατάλληλος χρόνος αντιµετώπισης της ανθόβιας γενιάς είναι στην έναρξη της άνθισης (από το κρόκιασµα έως 25% ανοικτών ανθέων).

► Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η αντιµετώπιση του πυρηνοτρήτη πρέπει να γίνει σε αυτή τη γενιά διότι έχουν περιορισµένα µέσα για την επόµενη (καρπόβια γενιά).

Συστήνεται επανάληψη της επέµβασης ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προσβολής.

Για µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές θα ενηµερωθείτε σε επόµενο δελτίο.

Σύσταση:

Κατά τη διάρκεια της άνθισης προτείνεται η χρήση µικροβιακών σκευασµάτων του βακίλου της Θουριγγίας ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριµένου σκευάσµατος που να µην διαταράσσει τα έντοµα επικονίασης και τα ωφέλιµα παράσιτα και αρπακτικά.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Περίοδος άνθοφορίας:

Bacillus thuringiensis, Beta cyfluthrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 56 ηµ.), Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες), Lambda cyhalothrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 7 ηµ.), Thiacloprid (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 14 ηµ.), Phosmet (2 εφαρµογές/10 ηµ., αναµονή 21 ηµ), Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή 60).

Β Α Μ Β Α Κ Α Δ Α : ( Ψ Υ Λ Λ Α )

(Euphyllura phillyreae)

Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύπτοντας µε χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριµα (βαµβακάδα) και µελιτώµατα τις ταξιανθίες και τις κορυφές των νέων βλαστών.

Συνήθως δεν ζηµιώνει την παραγωγή.

Οδηγίες:

Ανάγκη αντιµετώπισης έχουν ελαιώνες µε µειωµένη ανθοφορία και προσβολή σε ποσοστό ανθέων µεγαλύτερο από 30%.

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα µε προσθήκη παραφινικού λαδιού γίνεται συνδυασµένη καταπολέµηση µε τον πυρηνοτρήτη.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Παραφινικά λάδια (1-2 εφαρµογές/14 ηµ.), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρµογή, αναµονή 3 ηµέρες), Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες).

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (Palpita unionalis)

Οι προνύµφες της ανοιξιάτικης γενιάς προσβάλουν την νεαρή ακραία βλάστηση.

Οδηγίες:

► Στις πρώιµες περιοχές συστήνεται άµεσα προστασία των νεαρών δέντρων σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων που έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέµατα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Περίοδος άνθοφορίας: Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες), Phosmet (2 εφαρµογές/10 ηµ., αναµονή 21 ηµ).


 Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

 

Πηγή:blog.farmacon.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.