Τίτλοι:
Σάκης Τζωρτζίδης

Σάκης Τζωρτζίδης

URL Ιστότοπου:

Θ. Τζάκρη : Ερώτηση στη Βουλή για την αναβάθμιση των γραφείων του ΟΕΥ

 
Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του 2019 δυνάμει του πρώτου Προεδρικού Διατάγματος της νέας Κυβέρνησης της ΝΔ, όλες τις δομές της οικονομικής διπλωματίας συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με στόχο την ουσιαστική αναβάθμισή τους προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία και ανάπτυξη μέσα από τη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό αναμενόταν ότι θα παίξουν τα 60 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) που λειτουργούν ανά τον κόσμο και που αποτελούν τις μοναδικές ελληνικές οργανωμένες δημόσιες δομές της οικονομικής διπλωματίας ανά τον κόσμο που παρέχουν πρωτογενή, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στις ξένες αγορές. 
Ωστόσο, αντί να ενισχυθούν περαιτέρω τα Γραφεία ΟΕΥ, προωθείται από την ηγεσία και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει σημαντικότατη μείωση του αριθμού τους από 60 σε 38 καθώς και περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία γρήγορης απόκρισης τους με ότι αυτό σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές. 
Προς τούτο, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 22 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών με την οποία τον ρωτούν: (1) γιατί, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προχώρησε στη διαμόρφωση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προβλέπεται σημαντικότατη μείωση του αριθμού των Γραφείων ΟΕΥ καθώς και περιορισμός των αρμοδιοτήτων τους με ότι αυτό σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές, (2) για τις προθέσεις του να επανεξετάσει το υπό διαμόρφωση Προεδρικό Διάταγμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι θεσμικές παρεμβάσεις επιχειρηματικών εξωστρεφών φορέων που σε καμία περίπτωση δε συνηγορούν σε μείωση των Γραφείων ΟΕΥ ούτε σε περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους αλλά καλούν επιτακτικά για την περαιτέρω ενίσχυση και εξάπλωση τους και σε νέες, ανερχόμενες οικονομίες και (3) με στόχο την ενίσχυση (και όχι την αποδυνάμωση) των Γραφείων ΟΕΥ, πώς προτίθεται να αξιοποιήσει τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη του κλάδου ΟΕΥ, όπως προβλέπεται σχετικά στο νόμο 4781/21 και αν πρόκειται να συνεχίσει την τροφοδότηση του κλάδου ΟΕΥ μέσω του αδιάβλητου συστήματος εισαγωγής της ΕΣΔΔΑ; 
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
 
« 
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: «Αναβάθμιση των Γραφείων του Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών»
 
Στις 8 Ιουλίου του 2019, την επομένη των εθνικών εκλογών, υπογράφηκε το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα της νέας Κυβέρνησης, το οποίο συγκέντρωνε όλες τις δομές της οικονομικής διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η σημασία του, εκτός από πρακτική, ήταν και συμβολική αφού, μεταξύ άλλων, προέβλεπε αναβάθμιση των δομών της οικονομικής διπλωματίας, δημιουργώντας την πεποίθηση ότι θα αποτελούσε την αιχμή του δόρατος της νέας διακυβέρνησης με προφανή στόχο την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης μέσα από τη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ωστόσο ακόμη και σήμερα η ορθολογική ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η αξιοποίηση και αναβάθμιση των ειδικευμένων δεξιοτήτων και της εμπειρίας του καθώς και η ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη του παραμένει στα χαρτιά.
Με το Νόμο 4781/21 για την Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών,  μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, προβλέπεται τόσο η αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), με στόχο την ενίσχυση της σύνθεσης των Γραφείων ΟΕΥ, όσο και η αντιμετώπιση των απαράδεκτων καθυστερήσεων στην ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξή των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, ζήτημα που ετίθετο από τον κλάδο ήδη από το 2014 - 2015.
Εντούτοις, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στον Νόμο 4781/21 για ενίσχυση των Γραφείων ΟΕΥ, προωθείται από την ηγεσία και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει σημαντικότατη μείωση του αριθμού των Γραφείων ΟΕΥ (από 60 σε 38) καθώς και περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους, προωθώντας «ένα συγκεντρωτικό και δύσκαμπτο μοντέλο διοίκησης» με μεμονωμένες θέσεις Υπαλλήλων Κλάδου ΟΕΥ σε αντίστοιχες Πρεσβείες ή Γενικά Προξενεία, χωρίς να λειτουργεί σε αυτές οργανωμένο Γραφείο ΟΕΥ. Αφαιρώντας από τους υπαλλήλους ΟΕΥ το δικαίωμα υπογραφής, ακόμη και στα πλέον απλά θέματα, επέρχεται ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα η αδυναμία γρήγορης απόκρισης τους και εν γένει, επιχειρησιακής ευελιξίας τους, προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τα εκ του νόμου απορρέοντα καθήκοντά τους.
Η ανακριβής αιτιολόγηση ότι δήθεν οι περικοπές στο δίκτυο των Γραφείων ΟΕΥ γίνονται για λόγους εξοικονόμησης κρατικών δαπανών είναι εντελώς σαθρή, δεδομένου ότι τα Γραφεία δεν διαθέτουν καν δικούς τους προϋπολογισμούς, αλλά αντιθέτως λειτουργούν στο πλαίσιο των διπλωματικών Αρχών, με ελάχιστες δαπάνες. Επομένως, η αντικατάσταση Γραφείου από μεμονωμένο υπάλληλο έχει μηδενική δημοσιονομική μεταβολή αλλά, αντιθέτως, ισχυρό αντιεξαγωγικό και γραφειοκρατικό πρόσημο. Προκαλεί δε εντύπωση ότι σε μια περίοδο που ο παγκόσμιος οικονομικός χάρτης ανασυντάσσεται, το σχέδιο του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, αγνοεί εντελώς τις πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις επιχειρηματικών εξωστρεφών φορέων που καλούν επιτακτικά για την ενίσχυση και εξάπλωση των Γραφείων ΟΕΥ σε νέες, ανερχόμενες οικονομίες, κινούμενο στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση.
Έτσι, μετά τα προβλήματα που έχουν ήδη αναγνωριστεί και αφορούν στην ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων ΟΕΥ, με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα επιχειρείται και υποβάθμιση των Γραφείων ΟΕΥ που στην ουσία αποτελούν τις μόνες ελληνικές οργανωμένες δημόσιες δομές της οικονομικής διπλωματίας ανά τον κόσμο που παρέχουν πρωτογενή, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν στις ξένες αγορές, με ότι αυτό σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές. Μάλιστα, παρά την κοινή  αντίληψη περί αναγκαιότητας ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, ήδη από την τελευταία εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ), έχει διακοπεί η τροφοδότηση του κλάδου ΟΕΥ με στελέχη  γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους φόβους για περαιτέρω υποβάθμιση της δυναμικότητας του τόσο χρήσιμου για την εθνική οικονομία της χώρας κλάδου.  
Επειδή, τα Γραφεία ΟΕΥ, είναι η αιχμή του δόρατος της οικονομικής διπλωματίας που συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της  εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, όπως θεσμικοί παράγοντες της αγοράς και επιχειρήσεις καταγράφουν στις σχετικές αξιολογήσεις τους για τα Γραφεία ΟΕΥ.
Επειδή, η μείωση του αριθμού των Γραφείων ΟΕΥ καθώς και ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων τους θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές.
Επειδή, τα Γραφεία ΟΕΥ αντιπροσωπεύουν ανά τον κόσμο τις ελληνικές δημόσιες δομές της οικονομικής διπλωματίας υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, την επιχειρηματικότητα και τις εξαγωγές, με απτά και μετρήσιμα θετικά, μέχρι σήμερα,  αποτελέσματα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Γιατί, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προχωρήσατε στη διαμόρφωση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προβλέπεται σημαντικότατη μείωση του αριθμού των Γραφείων ΟΕΥ καθώς και περιορισμός των αρμοδιοτήτων τους με ότι αυτό σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές;
2. Προτίθεστε να επανεξετάσετε το υπό διαμόρφωση Προεδρικό Διάταγμα, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι θεσμικές παρεμβάσεις επιχειρηματικών εξωστρεφών φορέων που σε καμία περίπτωση δε συνηγορούν σε μείωση των Γραφείων ΟΕΥ ούτε σε περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους αλλά καλούν επιτακτικά για την περαιτέρω ενίσχυση και εξάπλωση τους και σε νέες, ανερχόμενες οικονομίες;
3. Με στόχο την ενίσχυση (και όχι την αποδυνάμωση) των Γραφείων ΟΕΥ, πώς προτίθεστε να αξιοποιήσετε τα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη του κλάδου ΟΕΥ, όπως προβλέπεται σχετικά στο νόμο 4781/21; Θα συνεχιστεί η τροφοδότηση του κλάδου ΟΕΥ μέσω του αδιάβλητου συστήματος εισαγωγής της ΕΣΔΔΑ; 
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Παπαηλιού Γιώργος
Σαντορινιός Νεκτάριος
Συρμαλένιος Νίκος
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος»
 

Παράταση στην προθεσμία απογραφής των εργαζομένων και ψηφιακής οργάνωσης του χώρου εργασίας ζητάει ο Λ. Τσαβδαρίδης

Να παραταθεί η προθεσμία απογραφής των εργαζομένων και ψηφιακής οργάνωσης του χώρου εργασίας από τις επιχειρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα και με επάρκεια στην πρωτόγνωρη, καινοτόμα και ιδιαίτερα επωφελής για το σύνολο των εργαζομένων, του κόσμου της αγοράς και του επιχειρείν διαδικασία, ζητάει ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετική Ερώτησή του, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα εργασιακά και την λειτουργία των επιχειρήσεων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή μετάβαση της νέας εποχής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντούτοις, όλοι οι εν λόγω κλάδοι, δια των συλλογικών τους οργάνων εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επάρκεια του χρόνου που δίδεται – με καταληκτική ημερομηνία έως την 30η Νοεμβρίου 2022 - προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Και αυτό γιατί οι ριζικές αλλαγές στην υποβολή του τρόπου κατάθεσης του πίνακα προσωπικού και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και η μη επαρκής επί του παρόντος ενημέρωση των εμπλεκομένων (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων) για την καλύτερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπροσθέτως, ο κ. Τσαβδαρίδης σημειώνει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας εμποδίζεται και από τον μεγάλο φόρτο εργασίας που ήδη έχουν τα λογιστήρια, καθώς – όπως αυτά αναφέρουν - είναι επιφορτισμένα με εργασίες διαβίβασης παραστατικών στη πλατφόρμα My Data, ΦΠΑ , υπολογισμού των Δώρων Χριστουγέννων, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Φόρου Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δηλώσεις Πόθεν Έσχες, Δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, Συμπληρωματικές Δηλώσεις Αναδρομικών Φορολογίας Εισοδήματος Αναδρομικών Μισθωτών και Συνταξιούχων και διάφορες άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις.

Άγγελος Τόλκας προς Περιφερειάρχες : Η περιφέρεια (Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες) της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε παρακμή

Στο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειαρχών τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τόλκας, ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής. 


Άσκησε σκληρή αντιπολίτευση στη ΝΔ επειδή δεν έχει στηρίξει καθόλου την αυτοδιοίκηση στα τέσσερα αυτά χρόνια διακυβέρνησής της, όσον αφορά την ενδυνάμωση των θεσμών και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ο κος Πέτσας να ζητάει από τους Δημάρχους να στηρίξουν εκλογικά την κυβέρνηση σαν ανταμοιβή ότι η κυβέρνηση δήθεν τους στήριξε, λες και μιλάει σε κομματικό ακροατήριο. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Ημαθία τονίζοντας ότι ο τόπος μας αποδυναμώνεται, βρίσκεται σε παρακμή και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ανάσχεσης της φτώχειας. 
Αναφέρθηκε ακόμη μια φορά στον κάθετο άξονα Νάουσα – Εγνατία.

Τέλος, ζήτησε μεγαλύτερη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα από όλους ώστε να αλλάξει το σύστημα στη χώρα. Για μια ισχυρή δημοκρατία και δίκαιη οικονομία.

Σ.Κεδίκογλου: Τα επόμενα 5 χρόνια, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. €

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας φτάνει τα 700 εκατομμύρια €, το 80 % των οποίων είναι εξαγωγές, τα επόμενα 5 χρόνια ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. €, τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου στο 2ο Συμπόσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.

Ο κ. Κεδίκογλου σημείωσε ότι το ΥπΑΑΤ θωράκισε την ελληνική υδατοκαλλιέργεια από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις διαδοχικές κρίσεις (υγειονομική, ενεργειακή και πολεμική σύρραξη), κινήθηκε ταχύτατα και διασφάλισε τους απαιτούμενους πόρους από το ΕΠΑΛΘ 2013-2020. «Προβλέπεται η ενίσχυση 150 €/τόνο ιχθυοτροφής και εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν περίπου 20 εκατ. € στις επιχειρήσεις», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι τα ποσά που θα διατεθούν για την ενίσχυση του κλάδου στη χώρα μας, είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά άλλων Κρατών Μελών.

Επισήμανε ότι το ΥπΑΑΤ στηρίζει τον δυναμικό αυτό κλάδο με τους πόρους του ΠΑΛΥΘ (Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027), μέσω του οποίου θα διατεθεί για τον ειδικό στόχο της υδατοκαλλιέργειας το ποσό των 90 εκατ. € περίπου και απαρίθμησε τους στρατηγικούς στόχους στους οποίους εστιάζει το Υπουργείο για τη ανάπτυξη του κλάδου:

  • Η βιώσιμη (περιβαλλοντικά και οικονομικά) και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
  • Το όραμα και οι ποσοτικοί στόχοι περιλαμβάνουν την αύξηση της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2025) μέση ετήσια αύξηση 3% και μακροπρόθεσμα (μέχρι το 2030) μέση ετήσια αύξηση 5%, με παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  • Η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών συνδέεται άρρηκτα με τον στόχο προστασίας των Ιχθυοαποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
  • Η ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Με την εφαρμογή του Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών και τους πόρους του ΠΑΛΥΘ (Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027), υπολογίζεται μια αύξηση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας (εργοστάσια ιχθυοτροφών, παραγωγής φελιζόλ, αλυσίδα διανομής) από 14.000 που είναι σήμερα σε περισσότερες από 20.000 σε ορίζοντα πενταετίας.
  • Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού με την ίδρυση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) αποτελεί για το Υπουργείο κορυφαία προτεραιότητα.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών, ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οφείλονται σε έλλειψη ενημέρωσης. Η υδατοκαλλιέργεια είναι η δραστηριότητα με τις λιγότερες επιπλοκές στο περιβάλλον. Συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες έχει τη μεγαλύτερη αναλογία σε παραγωγή πρωτεΐνης». Επιπλέον, μίλησε για την ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού ως προς την ενθάρρυνση της κοινωνικής αποδοχής και ότι σε συνδυασμό με τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας συμβάλλουμε στην δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών που φιλοξενούν αντίστοιχες μονάδες.

Τέλος, ο κ. Κεδίκογλου δήλωσε υπερήφανος για τις ελληνικές υδατοκαλλιέργειες, και επανέλαβε ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στη συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω ανάδειξη του εξωστρεφούς κλάδου.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.