Τίτλοι:

Αφιέρωμα στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

H Σχολή Γεωπονικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70) και περιλαμβάνει 6 Τμήματα, εκ των οποίων τα 5 θα λειτουργήσουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ενώ το Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, πιθανότατα του χρόνου, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (υποδομές, προσωπικό κτλ). Η έδρα της Σχολής είναι στο Μεσολόγγι.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των Τμημάτων:

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα το Μεσολόγγι

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ιδρύθηκε με την πρόσφατη ένταξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που από το 1981 συνδέθηκε με την ανάπτυξη και την υποστήριξη του κλάδου στη χώρα. Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς της ζωικής παραγωγής και της εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και των υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι υποστηρίζουν έναν στρατηγικό πυλώνα του πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας. Βρίσκεται στο Μεσολόγγι και διαθέτει υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένα σε εργαστήρια. Συγκριτικά πλεονεκτήματα  του Τμήματος αποτελεί η γειτνίασή με: το μεγαλύτερο Ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο της Ελλάδας (Εχινάδες νήσοι), με το σημαντικό φυσικό εργαστήριο της Μεσογείου που είναι η Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου-Αιτωλικού, με έναν από τους μεγαλύτερους ποτάμιους υδροβιότοπους της Ελλάδας (Ποταμός Αχελώος και παραποτάμιες λίμνες) καθώς και η σημαντική δραστηριότητα και παράδοση στον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά δίνουν στο Τμήμα ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσφέρουν στους φοιτητές πολλές ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτούν και προοπτικών εξέλιξης.

Προγράμματα σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών (Πτυχίο, 5 έτη φοίτησης).

Εργαστήρια Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων Χημείας Εφαρμοσμένης Στατιστικής & Πληροφορικής Βιολογίας Υδατοκαλλιεργειών Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας Ποιότητας & Επεξεργασίας Αλιευμάτων Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι

Το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ίδρυσή του και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αποτελεί ένα από τα έξι Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, η οποία έχει έδρα το Μεσολόγγι. Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, ώστε να στηρίξουν την επαγγελματική τους προοπτική στον τομέα των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής μέσω ενός ιδιαίτερα δυναμικού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών, το οποίο παρέχει την δυνατότητα προσωπικών επιλογών σε ένα σύγχρονο και ευρύ γνωστικό πεδίο.

Οι στόχοι του Τμήματος Το Τμήμα μέσω ενός Φοιτητοκεντρικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του έχει θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιστήμης των Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στοχεύει στο: Να προσφέρει στους αποφοίτους του άρτια επιστημονική γνώση στην Επιστήμη της Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και ακαδημαϊκές αρχές οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρό και τα εργαλεία δημιουργίας μίας επιτυχημένης προοπτικής σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Να τους εκπαιδεύσει στην αναζήτηση και δημιουργία νέας γνώσης μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα ως άτομα, ως επιστήμονες και ως κοινωνικές μονάδες. Να τους διευρύνει τους ορίζοντες μέσω της παροχής μιας πληθώρας ευκαιριών για δημιουργική εργασία σε σταθερές συνθήκες με έμφαση μεταξύ άλλων στις νέες τεχνολογίες και στην Βιολογική και Αειφορική Γεωργία. Να καλλιεργήσει στους αποφοίτους του το υπόβαθρο για την διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή. Να εξοπλίσει τους αποφοίτους του με τα εργαλεία και τις μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και της γεωργικής παραγωγής, από τον πρωτογενή τομέα έως την τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση. Να τους αναδείξει τη σημασία της εργασίας σε ομάδες και να τους εκπαιδεύσει σε μεθόδους οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και παραγωγικές διεπιστημονικές ή μη συνεργασίες που βασίζονται σε ισότιμες και ειλικρινείς βάσεις και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών τους. Να τους καλλιεργήσει το όραμα μιας παραγωγικής συμβολής στην κοινωνία και να τους ενθαρρύνει στην αποφασιστικότητα στη λήψη πρωτοβουλιών στην ανάληψη ευθυνών, στην προθυμία για συνειδητή λήψη δύσκολων αποφάσεων, και στη σκληρή δουλειά για την υλοποίησή τους.

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Αγρίνιο

Το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ίδρυσή του και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η έδρα του Τμήματος ΕΤΤ είναι η φιλόξενη πόλη του Αγρινίου στη Δυτική Ελλάδα. Το Τμήμα στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις μαζί με άλλα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε ένα όμορφο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο, υιοθετώντας σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές τόσο στη θεωρητική, όσο και στην εργαστηριακή κατάρτιση των φοιτητών του. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η 5ετής διάρκεια σπουδών στο Τμήμα ΕΤΤ οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Integrated Master, Level 7 στους πτυχιούχους του, προσφέροντάς τους πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 4ετούς φοίτησης τμημάτων. Σκοπός του ΠΣ είναι να προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη και διεπιστημονική γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλες επιστήμες όπως αυτές της χημείας, της μικροβιολογίας, της παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, αλλά και της επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια της διασύνδεσης μεταξύ Πανεπιστημίου και παραγωγικών φορέων. Ο απώτερος στόχος είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα αλλά και ασφάλεια για τους καταναλωτές,  και οι οποίοι θα μπορούν να καταλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ETT ουσιαστικά λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου και αναμένεται να γίνονται δεκτοί στο ΓΕΩΤΕΕ ασκώντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια της ειδίκευσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΤΤ θα είναι σε θέση να στελεχώσουν βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγικούς φορείς,  ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και μικροβιακών αναλύσεων, εταιρείες προμήθειας και διαχείρισης πρώτων υλών για τη βιομηχανία, όπως επίσης θα μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και ποτών. Επίσης, μπορούν να στελεχώσουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Ινστιτούτα  και  Σταθμούς  Γεωργικής  Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε κρατικούς οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός Γάλακτος, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α.), ενώ μπορούν να εργαστούν ως στελέχη,  σύμβουλοι,  μελετητές  και  ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως  Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε.,  UNESCO,  F.A.O. (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), σε Διεθνή μελετητικά και αναπτυξιακά γραφεία, κ.α..

Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα

Η αποστολή του Τμήματος είναι: να υλοποιήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσφέροντας στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου γεωπονικές γνώσεις, τις οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν ασκώντας το επάγγελμα του γεωπόνου να αναπτύξει την επιστημονική έρευνα στη Γεωπονική επιστήμη και να παράγει νέα γνώση με διεθνή αναγνώριση να συμβάλλει στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο Το Τμήμα Γεωπονίας στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα και διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών καθώς επίσης και αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και θερμοκήπια.

Πτυχίο Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο του Γεωπόνου και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, όπως αυτά αναφέρονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Ο απονεμόμενος τίτλος θα είναι πτυχίο Γεωπόνου αναγνωρισμένο ως «Integrated Master», επιπέδου 7, σε κύκλο μαθημάτων 5 ετών.

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι

Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’). To Τμήμα στεγάζεται σε ένα πλήρως οργανωμένο Ακαδημαϊκό Campus και αγρόκτημα έκτασης 600 στρεμμάτων στην Ι.Π. Μεσολογγίου που είναι και η έδρα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αποστολή του Τμήματος είναι: (i) η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές για την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, και (ii) η διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν: παροχή εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή, συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στοχεύοντας στην αειφορική γεωργία του μέλλοντος, ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, βελτίωση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς, αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις στην επιστήμη της Φυτικής Παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης, στοχεύοντας στη Γεωργία του μέλλοντος και δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, στην πρωτογενή φυτική παραγωγή, στην αειφορική διαχείριση και στη Βιολογική Γεωργία. Στόχος είναι η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών διασφαλίζοντας την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους αποφοίτους Γεωπόνους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι μελλοντικοί Επιστήμονες Γεωπόνοι που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα έχουν όλα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη καριέρα και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες διατροφικές ανάγκες που προβλέπονται παγκοσμίως στις επόμενες δεκαετίες.

Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο

Η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α’ 70), θα καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

ΠΗΓΗ

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.