24kontelis.gif
Τίτλοι:

Ευρωπαϊκό Έργο «AgriSkills - Επιχειρηματικές δεξιότητες για την ψηφιακοποίηση της γεωργίας» 

Ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Έργο «AgriSkills - Επιχειρηματικές δεξιότητες για την ψηφιακοποίηση της γεωργίας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και απευθύνεται σε αγρότες και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να την εκσυγχρονίσουν, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και οργανώσεις καθώς και σε παρόχους κατάρτισης ή εκπαίδευσης αγροτών και κτηνοτρόφων, αγροτικούς – γεωργικούς συμβούλους, κα.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν από μία διεθνή κοινοπραξία με εταίρους από την Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα, περιεχόμενο και υπηρεσίες που στόχο έχουν τη δωρεάν ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα ψηφιακοποίησης της γεωργίας.

Το αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα AgriSkills για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της γεωργίας διατίθεται ήδη ελεύθερα και δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν απευθείας τις πέντε διαδραστικές ενότητες κατάρτισης ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως ηλεκτρονικό μάθημα που φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης AgriSkills. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταφορτώσουν δωρεάν από το Google Store την εφαρμογή AgriSkills για έξυπνες κινητές συσκευές τύπου Android  ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από παντού. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://training.agriskills40.com.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AgriSkills 4.0 περιλαμβάνει πέντε εκπαιδευτικές ενότητες που μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγοί για τις επιχειρηματικές διαδικασίες στην ψηφιακή γεωργία, την έξυπνη γεωργία και την γεωργία ακριβείας στις αγροτικές περιοχές. Οι τίτλοι των ενοτήτων είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην Ψηφιακοποίηση στη Γεωργία
  • Ενότητα 2 - Ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων
  • Ενότητα 3 - Διαχείριση των γεωργικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία
  • Ενότητα 4 - Δημιουργία αλυσίδας οικονομικής αξίας στη γεωργία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
  • Ενότητα 5 - Χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργικής επιχείρησης

Το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να το αξιοποιήσουν δωρεάν και ελεύθερα τόσο αγρότες και συνεταιρισμοί σε ένα πρώτο βήμα αυτό-εκπαίδευσης όσο και Πάροχοι Κατάρτισης, Αγροτικοί - Γεωργικοί Σύμβουλοι στις καταρτίσεις που παρέχουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επιπλέον του εκπαιδευτικού προγράμματος αναπτύχθηκε ο Οδηγός Ψηφιακοποίησης της Γεωργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος, στα Αγγλικά, και συνοδεύεται από έναν Κατάλογο Καλών Πρακτικών από χώρες της Ευρώπης. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος και σε διαδραστική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ακολουθώντας την επιλογή «Καλές πρακτικές».

Ο ρόλος της εταιρείας Connexions - εταίρος από την Ελλάδα (www.connexions.gr), ήταν πολλαπλός. Αφενός ανέπτυξε το περιεχόμενο της Ενότητας 2 “Ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων” και συνέλεξε έναν αριθμό καλών πρακτικών από την Ελλάδα, αφετέρου ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης AgriSkills καθώς και της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές Android. Τέλος, η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα.

Εν κατακλείδι, ο στόχος του έργου είναι να αναδείξει και να επικοινωνήσει καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγροτική παραγωγή και τις υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες κατάρτισης και εκπαίδευσης των ομάδων-στόχων, όπως:

  • Αγρότες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να την εκσυγχρονίσουν
  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και οργανώσεις
  • Πάροχοι Κατάρτισης /Αγροτικοί - Γεωργικοί Σύμβουλοι/Ακαδημαϊκή κοινότητα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.