Τίτλοι:

ΣΕΒΕ: Νέο ρεκόρ: Ξεπέρασαν τα €50 δις οι εξαγωγές και τα €85 δις οι εισαγωγές

Το φράγμα των €50 δις έσπασαν για πρώτη φορά στην ιστορία οι ελληνικές εξαγωγές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, επίδοση κατά 25,6% υψηλότερη από τα €39,9 δις, η οποία ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοση που είχαν σημειώσει το έτος 2021. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 09.01.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ρεκόρ σημείωσαν και οι εισαγωγές ξεπερνώντας τα €85 δις.

Πιο αναλυτικά, για το μήνα Νοέμβριο του 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των €4.739,9 εκατ. έναντι €3.936,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €803,8 εκατ., δηλαδή 20,4%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €8.492,8 εκατ. έναντι €6.879,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.613,7 εκατ., δηλαδή 23,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €3.752,9 εκατ., αυξημένο κατά €809,9 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 4.739,9 3.936,1 803,8 20,4%
Εισαγωγές 8.492,8 6.879,1 1.613,7 23,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -3.752,9 -2.943,0 -809,9 27,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές άνευ πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.191,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2022 έναντι €2.796,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €395,1 εκατ., δηλαδή 14,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €449,2 εκατ., δηλαδή 9,5% και έφτασαν το ποσό των €5.183,1 εκατ., με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε €1.991,6 εκατ., αυξημένο κατά 2,8%, δηλαδή €54,1 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

 Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 3.191,5 2.796,4 395,1 14,1%
Εισαγωγές 5.183,1 4.733,9 449,2 9,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.991,6 -1.937,5 -54,1 2,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, αυτές παρουσιάζονται ενισχυμένες κατά €13.713,7 εκατ., δηλαδή 37,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ανερχόμενες στο ποσό των €50.112,8 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μεγάλη άνοδο η οποία διαμορφώθηκε σε €26.704,1 εκατ., δηλαδή 45,6%, και ανήλθαν σε €85.266,6 εκατ. (επίδοση-ρεκόρ και για τις εισαγωγές), ενώ το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €35.153,8 εκατ., αυξημένο κατά €12.990,4 εκατ., δηλαδή 58,6% συγκριτικά με το 2021 (πίνακας 3). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €32.123,2 εκατ. (αύξηση κατά €5.771,1 εκατ., δηλαδή 21,9%), και οι εισαγωγές τα €56.061,7 εκατ. (αύξηση €12.186,5 εκατ., δηλαδή 27,8%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 22* Ιαν-Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 50.112,8 36.399,1 13.713,7 37,7%
Εισαγωγές 85.266,6 58.562,5 26.704,1 45,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -35.153,8 -22.163,4 -12.990,4 58,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.841,6 εκατ., δηλαδή 32,3%, τα τρόφιμα κατά €990,5 εκατ., δηλαδή 18,5%, τα χημικά κατά €392,5 εκατ., δηλαδή 7,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €963,3 εκατ., δηλαδή 27,6%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €723,1 εκατ., δηλαδή 27,0%, οι πρώτες ύλες κατά €55,8 εκατ., δηλαδή 3,3%, τα ποτά και καπνά κατά €183,8 εκατ., δηλαδή 21,5%, τα λίπη και έλαια κατά €173,8 εκατ., δηλαδή 26,0% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,0 εκατ., δηλαδή 32,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 22* Ιαν-Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 18.536,3 10.215,5 8.320,8 81,5%
Βιομηχανικά 7.538,9 5.697,3 1.841,6 32,3%
Τρόφιμα 6.335,8 5.345,3 990,5 18,5%
Χημικά 5.591,6 5.199,1 392,5 7,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 4.454,3 3.491,0 963,3 27,6%
Διαφ. Βιομηχανικά 3.402,3 2.679,2 723,1 27,0%
Πρώτες Ύλες 1.732,8 1.677,0 55,8 3,3%
Ποτά-Καπνά 1.039,2 855,4 183,8 21,5%
Λίπη-Έλαια 842,0 668,2 173,8 26,0%
Μη ταξινομημένα 639,7 482,7 157,0 32,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 31.576,6 26.095,2 5.481,4 21,0%
Σύνολο** 50.112,9 36.310,7 13.802,2 38,0%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 22* Νοε 21 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 1.584,1 1.168,2 415,9 35,6%
Βιομηχανικά 633,1 612,1 21,0 3,4%
Τρόφιμα 597,2 526,6 70,6 13,4%
Χημικά 528,7 470,2 58,5 12,4%
Μηχ/τα-Οχήματα 471,8 396,8 75,0 18,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 352,4 268,0 84,4 31,5%
Πρώτες Ύλες 251,3 260,9 -9,6 -3,7%
Λίπη-Έλαια 154,9 61,6 93,3 151,5%
Ποτά-Καπνά 121,9 83,3 38,6 46,3%
Μη ταξινομημένα 44,4 48,7 -4,3 -8,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.155,7 2.728,1 427,6 15,7%
Σύνολο** 4.739,8 3.896,3 843,5 21,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες-προορισμούς, η αξία των εξαγωγών που πραγματοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε €27.674,6 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 55,2% του συνόλου, ενώ στις Τρίτες Χώρες απεστάλη το 44,8%, με την αξία του να ανέρχεται σε €22.438,2 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα ποσά διαμορφώνονται σε €20.966,4 εκατ. για τις χώρες της Ε.Ε. (μερίδιο 65,3%) και σε €11.156,8 εκατ. για τις Τρίτες Χώρες (μερίδιο 34,7%).

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.