Τίτλοι:

Εισοδηματική ανισότητα σε όλη την Ευρώπη το 2021

Ο τρόπος με τον οποίο το εισόδημα κατανέμεται στην κοινωνία καθορίζει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα έχουν ίση πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται σε μια εθνική οικονομία. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο της κατανομής του εισοδήματος είναι το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (που αναφέρεται περαιτέρω ως διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα) εδώ εκφρασμένο ανά κάτοικο σε πρότυπο αγοραστικής δύναμης (PPS) . 

Το 2021, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 18 019 PPS ανά κάτοικο στην ΕΕ . Ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και κυμαινόταν από 32 132 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο έως 8 703 ΜΑΔ στη Ρουμανία.

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Πηγή δεδομένων: ilc_di03

Τα υψηλότερα επίπεδα διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκαν στα δυτικά και σκανδιναβικά κράτη μέλη της ΕΕ , ιδίως στο Λουξεμβούργο (32 132 ΜΑΔ), τις Κάτω Χώρες (24 560 ΜΑΔ), την Αυστρία (24 450 ΜΑΔ) και τη Γερμανία (23 401 ΜΑΔ). Από την άλλη πλευρά, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα ήταν χαμηλότερο στα περισσότερα νότια και ανατολικά κράτη μέλη, ιδίως στη Ρουμανία (8 703 ΜΑΔ), τη Βουλγαρία (9 375 ΜΑΔ), την Ελλάδα (9 917 ΜΑΔ) και την Ουγγαρία (9 982 ΜΑΔ). 

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.