Τίτλοι:

21 νέα έργα Καινοτομίας εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020) με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είκοσι ένα (21) νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.935.055,70€, στο πλαίσιο της Δράσης: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των επιχειρησιακών ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας», για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

Τα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στον τομέα των τροφίμων.

Ενδεικτικά των σχεδίων είναι εφαρμογές με πρωτοποριακό χαρακτήρα όπως η αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης Ή Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα, Η Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου της ελιάς καθώς και Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, αλλά και πολύχρονα προβλήματα ασθενειών των καλλιεργειών όπως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του υπονομευτή της ντομάτας tuta absoluta καθώς και η εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας.

Αναλυτικά τα έργα είναι τα παρακάτω: (επισυνάπτεται και πίνακας pdf)

Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας Τίτλος Σχεδίου Δράσης Συνολικός Προϋπολογισμός  (ευρώ)
1 Μ16ΣΥΝ2-00155 HP-APPLE Αξιοποίηση μήλων Λασιθίου βιολογικής γεωργίας για παραγωγή συμπυκνώματος και σταθεροποίηση με τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης 145.000,00
2 Μ16ΣΥΝ2-00179 DSS – ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εφαρμογή ειδικού λογισμικού υποστήριξης αποφάσεων με στόχους την ορθολογική λίπανση και τον περιορισμό της νιτρορύπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών αναπτυσσόμενες είτε στο έδαφος είτε σε υδροπονικά συστήματα 144.966,20
3 Μ16ΣΥΝ2-00188 GleoliveTreat Βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του γλοιοσπορίου τους ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 143.258,06
4 Μ16ΣΥΝ2-00153 ΘΡΟΥΜΠΕΛΙΑ Εργαστηριακή αποτύπωση της φυσικής διαδικασίας μετατροπής του ελαιόκαρπου τύπου «Θρούμπας Κρήτης» σε εδώδιμο επιτραπέζιο ελαιόκαρπο χωρίς τη χρήση χημικών 145.000,00
5 Μ16ΣΥΝ2-00094 RESI-VEG Ανάπτυξη και Υιοθέτηση μιας Εvidence-basedΠρακτικής Διαχείρισης της ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις καλλιέργειες κηπευτικών 144.991,43
6 Μ16ΣΥΝ2-00265 ΟΔιΠαΜελ Καινοτόμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράσιτων της μέλισσας, χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών 145.000,00
7 Μ16ΣΥΝ2-00358 ΔΑΚΟ-TECH ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 145.000,00
8 Μ16ΣΥΝ2-00271 ZERO TUTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ TUTAABSOLUTA 145.000,00
9 Μ16ΣΥΝ2-00250 Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού

έξυπνης γεωργίας

Εξοικονόμηση ύδατος άρδευσης μέσω αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης γεωργίας 136.102,00
10 Μ16ΣΥΝ2-00247 Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο

μυκορριζικών μυκήτων

Ανάπτυξη σποροφύτων κηπευτικών σε/με κομποστ-εμβόλιο μυκορριζικών μυκήτων 131.515,45
11 Μ16ΣΥΝ2-00204 ΚΑΣΤΑΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 145.000,00
12 Μ16ΣΥΝ2-00241 Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο

ελαιόλαδο

Σύστημα μειωμένου κόστους εντοπισμού φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο 134.625,70
13 Μ16ΣΥΝ2-00095 SmarTraps Ολοκληρωμένη διαχείριση πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς με ανάπτυξη συστήματος λήψης απόφασης και έξυπνων παγίδων. 141.268,72
14 Μ16ΣΥΝ2-00243 Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας Καινοτόμες μέθοδοι διαλογής τομάτας θερμοκηπίου και συσκευασίας 132.472,54
15 Μ16ΣΥΝ2-00246 Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών της Αντιμετώπιση της tuta absoluta με καινοτόμες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και καλλιέργεια θηρευτών τους 133.835,50
16 Μ16ΣΥΝ2-00239 CRETA QUALITY Βελτίωση της βιωσιμότητας των Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Κρήτης μέσω αειφορικής διαχείρισης των κοπαδιών και της εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας μέχρι την τελική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος, στηριζόμενο στις τοπικές φυλές αιγοπροβάτων 145.000,00
17 Μ16ΣΥΝ2-00242 Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για

παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα

Συνδυασμό βιολογικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου για παραγωγή ελαιολάδου χωρίς υπολείμματα 137.332,50
18 Μ16ΣΥΝ2-00244 Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα Γεωργικές προειδοποιήσεις με έξυπνα συστήματα 130.241,40
19 Μ16ΣΥΝ2-00245 Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου Δημιουργία προτύπου πιστοποίησης αγουρέλαιου 133.792,50
20 Μ16ΣΥΝ2-00283 Ομάδα καινοτομίας στην προβολή του ελαιολάδου Καινοτόμα αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές: Προώθηση Ελιάς και Ελαιολάδου 143.777,00
21 Μ16ΣΥΝ2-00248 Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα

αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών

διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες

Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης θρέψης – λίπανσης και φίλτρα αργής διήθησης για ανακύκλωση και απολύμανση θρεπτικών διαλυμάτων σε υδροπονικές καλλιέργειες 131.876,70
ΣΥΝΟΛΟ 2.935.055,70

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.