Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

SOS από τους λογιστές παρά την παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Σοβαρά προβλήματα, που προκαλούν καθυστερήσεις στην υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αντιμετωπίζουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί. 

Η υποχρέωση για ταυτόχρονη διεκπεραίωση των διαδικασιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για λογαριασμό εκατομμυρίων φορολογουμένων, και της υποβολής των παραστατικών των εσόδων στην πλατφόρμα myData, για λογαριασμό εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων, καθιστά ήδη από τώρα ανεπαρκή την παράταση των 29 ημερών που έδωσε το ΥΠΟΙΚ στην προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. 

Χιλιάδες λογιστές-φοροτεχνικοί διαπιστώνουν ότι είναι αδύνατο να επιτύχουν την πλήρη συμφωνία των δεδομένων για τα τιμολόγια και τις αποδείξεις   που «ανεβάζουν» στην πλατφόρμα myData για λογαριασμό των επιχειρηματιώνπελατών τους με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που «φορτώνουν» στην ίδια πλατφόρμα χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί τους για λογαριασμό των αντισυμβαλλομένων τους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις στα δηλωθέντα ποσά και να είναι αδύνατη η ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 και των βασικών εντύπων Ε1 και Ν των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Το μείζον αυτό πρόβλημα έρχεται να προστεθεί σε πλήθος άλλων δυσκολιών και εμποδίων, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η επιτάχυνση των ρυθμών υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και να θεωρείται πλέον αναπόφευκτη μια νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής τους. 

Καθημερινά υποβάλλονται κατά μέσο όρο περίπου 42.000 δηλώσεις και για να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των 6,44 εκατομμυρίων δηλώσεων που πρέπει φέτος να κατατεθούν θα πρέπει πλέον ο μέσος αυτός ημερήσιος ρυθμός υποβολής να διπλασιαστεί!    

Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατον, παρά το γεγονός ότι οι λογιστές- φοροτεχνικοί εργάζονται καθημερινά πυρετωδώς για περισσότερο από τα 2/3 του 24ώρου. Κι αυτό διότι, πέραν των αξεπέραστων προβλημάτων ασυμφωνίας που αντιμετωπίζουν με τα δεδομένα της πλατφόρμας myData, οι λογιστές καλούνται να διεκπεραιώσουν δεκάδες άλλες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις πελατών τους. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022, η χρονική αυτή παράταση (σ.σ. 29 Ιουλίου) κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.  Τα στοιχεία   

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώνει καθημερινά η ΑΑΔΕ, μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυχτα της 23ης Ιουνίου 2022 είχαν υποβληθεί και εκκαθαριστεί συνολικά 3.571.307 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, ενώ το σύνολο των δηλώσεων που αναμένεται να υποβληθεί φέτος για το 2021 υπερβαίνει τα 6,44 εκατομμύρια. Συνεπώς, μέχρι την 30ή-6-2022 που έληγε κανονικά η προθεσμία θα έπρεπε να υποβληθούν περίπου 2.900.000 δηλώσεις! Θα έπρεπε δηλαδή κατά το επταήμερο διάστημα από τις 24-6-2022 έως τις 30-6-2022 να υποβάλλονται κάθε μέρα περίπου 414.000 δηλώσεις κατά μέσο όρο, πράγμα αδύνατο. Αναγκαστικά, λοιπόν, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών οδηγήθηκε στην απόφαση για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων για άλλες 29 ημέρες. Συνεπώς, από τις 24-6-2022 έως τις 29-7-2022, δηλαδή σε διάστημα 36 ημερών, θα πρέπει να υποβληθούν οι υπόλοιπες 2.900.000 δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα θα πρέπει να υποβάλλονται κατά μέσο όρο περίπου 80.500 δηλώσεις. Δηλαδή, ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής των δηλώσεων (σήμερα ανέρχεται σε περίπου 42.000 δηλώσεις) θα πρέπει, ουσιαστικά, να διπλασιαστεί! Και αυτό όμως θεωρείται αδύνατο.  Σημαντικές υποχρεώσεις εν όψει   

 Οι λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που αφορούν τις δηλώσεις εισοδήματος και την πλατφόρμα myData, θα βρίσκονται αντιμέτωποι και με άλλες σημαντικές υποχρεώσεις, όπως η συμπλήρωση των στοιχείων των αιτήσεων για τη λήψη των επιδοτήσεων στο ρεύμα και στα καύσιμα από εκατομμύρια δικαιούχους πελάτες τους, η υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και πλήθους άλλων δηλώσεων με προθεσμίες που λήγουν στα τέλη Ιουλίου. 

 Ταυτόχρονα θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να πληρωθούν εμπρόθεσμα οι μηνιαίες δόσεις των φόρων εισοδήματος, του ΦΠΑ, του ΕΝΦΙΑ και πολλών άλλων φόρων που οφείλουν οι πελάτες, καθώς και οι δόσεις των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης παλαιότερων φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών τους. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι υποχρεώσεις που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι λογιστές μέσα στον Ιούλιο είναι περισσότερες από κάθε άλλο μήνα και ο φόρτος εργασίας που θα κληθούν να φέρουν σε πέρας είναι τεράστιος, οπότε δεν θα είναι σε θέση να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις με ρυθμούς γρηγορότερους από τους ήδη εντατικούς με τους οποίους εργάζονται. 

 Πίεση και λόγω Fuel Pass   

Την ίδια ώρα θα υπάρχει και μεγάλη πίεση προς τους λογιστές από τους φορολογούμενους που βάσει εισοδηματικών κριτηρίων δικαιούνται την κρατική επιδότηση των 45 έως 100 ευρώ για τα καύσιμα που θα καταναλώσουν την τρίμηνη περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2022. Οι φορολογούμενοι αυτοί επείγονται να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, προκειμένου, στη συνέχεια, να έχουν το χρονικό περιθώριο για να υποβάλουν τις αιτήσεις για την είσπραξη της επιδότησης στο τέλος Ιουλίου. 

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά,   πολλοί φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθυστερούν και φέτος να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ βεβαιώσεις  αποδοχών για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και άλλα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητο να «φορτωθούν» στην πλατφόρμα του TAXISnet προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων χιλιάδων φορολογουμένων. 

Οι καθυστερήσεις αυτές εμποδίζουν την επιτάχυνση των ρυθμών υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων και δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο των λογιστών-φοροτεχνικών, οι οποίοι αναγκάζονται να αφήνουν σε εκκρεμότητα την υποβολή πολλών δηλώσεων.  Όλες αυτές οι δυσκολίες και τα εμπόδια που περιγράψαμ  ε θα γίνουν αιτία να μην καταστεί δυνατή η υποβολή του συνόλου των 6,44 εκατομμυρίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι τη νέα προθεσμία της 29ης Ιουλίου 2022,  την οποία όρισε το υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου πρέπει να θεωρείται από τώρα βέβαιο ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα αναγκαστεί να δώσει και νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Tο βέβαιο είναι ότι και μέσα στον Αύγουστο οι λογιστές- φοροτεχνικοί θα είναι αναγκασμένοι να εργάζονται εντατικά για να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος χιλιάδων πελατών τους. 

πηγή:naftemporiki.gr 

Copyright © 2017 "Ημαθιώτικη Γη" | All rights reserved | Development by LEONweb