Τίτλοι:

Γιατί είναι σημαντική η χρηματοδότηση περιφερειών από την ΕΕ;

Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα βοηθήσει τις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση του Covid, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες, καθιστώντας τις πιο πράσινες και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες εξακολουθούν να αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς και η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής παραμένει μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Σε μια εποχή που η πανδημία έχει επιδεινώσει την κατάσταση, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει 243 δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής το 2021-2027 ( σε τιμές 2018 ).


Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει τη δράση για το κλίμα, τα κοινωνικά προγράμματα και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.


Διαβάστε περισσότερα για την Κοινωνική Ευρώπη


Ανανέωση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ


Στις 24 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να υιοθετήσουν ένα πακέτο συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων περιφερειακών ταμείων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Εδαφικού Στόχου της περιφερειακής πολιτικής ( Interreg ), καθώς και ένα σύνολο στόχων για τα ταμεία - Κανονισμός κοινών διατάξεων .


Υποστήριξη έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ


Η νέα πολιτική συνοχής θα πρέπει να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να καταστήσει τις επενδύσεις πιο αποτελεσματικές και να ευθυγραμμιστεί με τη μετάβαση των περιφερειών σε μια Ευρώπη ουδέτερη από το κλίμα , στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της ανάκαμψης της κρίσης Covid-19 .


Ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί σε έργα που προωθούν την έξυπνη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. Στο μέλλον, η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει:

  • Ανακατεύθυνση τουλάχιστον 30% της περιφερειακής χρηματοδότησης στη δράση για το κλίμα
  • Σεβαστείτε τους περιβαλλοντικούς στόχους , το κλίμα , τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία
  • Επενδύστε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Προσφέρετε προσαρμοσμένη υποστήριξη σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, νησιά και ερημωμένες περιοχές
  • Εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία
  • Κατανομή τουλάχιστον 8% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Η πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα εξαιρούνται, εκτός από έργα που αντικαθιστούν τον άνθρακα με φυσικό αέριο, τα οποία είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.


Για να βοηθήσουν τις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση του Covid , τα κονδύλια αναμένεται να υποστηρίξουν τον πολιτισμό, τον αειφόρο τουρισμό , την ψηφιοποίηση καθώς και να παρέχουν πιο ανθεκτικά συστήματα δημόσιας υγείας .


Χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας

Η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής προέρχεται εν μέρει από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΕ επόμενης γενιάς , ένα πακέτο ανάκαμψης για τη στήριξη των χωρών της ΕΕ που πλήττονται από την πανδημία Covid-19.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.