Τίτλοι:

Το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να συμβάλει στην ουδετερότητα του κλίματος

Για την αποξήρανση των θαλάσσιων μεταφορών, το Κοινοβούλιο ψήφισε να συμπεριλάβει τις εκπομπές CO2 από τον τομέα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.

Την Τετάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την Επιτροπή πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος της ΕΕ για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές (ο « Κανονισμός MRV της ΕΕ ») με 520 ψήφους υπέρ, 94 και 77 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από την ΕΕ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) πρέπει να ευθυγραμμιστούν, όπως προτείνει η Επιτροπή. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι ο ΔΝΟ έχει σημειώσει ανεπαρκή πρόοδο στην επίτευξη μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει τη συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα των μέτρων που αποφάσισε ο ΔΝΟ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Απαιτείται επειγόντως μια παγκόσμια φιλόδοξη συμφωνία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία.

Οι θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να περιληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί οι θαλάσσιες μεταφορές να είναι πιο φιλόδοξες και πιστεύει ότι τα πλοία ολικής χωρητικότητας 5.000 και άνω πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) .

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές λένε ότι οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών με βάση την αγορά δεν είναι αρκετές και ζητούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες να μειώσουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές CO2 ανά μονάδα μεταφοράς για όλα τα πλοία τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Δημιουργήστε ένα Ταμείο Ωκεανού

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα "Ocean Fund" για την περίοδο 2022 έως 2030, χρηματοδοτούμενο από έσοδα από πλειστηριασμό δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ETS, για να καταστούν τα πλοία πιο ενεργειακά αποδοτικά και να υποστηρίξουν επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές, όπως εναλλακτικά καύσιμα και πράσινα λιμάνια . Το 20% των εσόδων στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συμβολή στην προστασία, αποκατάσταση και αποτελεσματική διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Παραθέτω, αναφορά

Η εισηγήτρια Jutta Paulus (Greens / EFA) δήλωσε: "Σήμερα, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα: Η παρακολούθηση και η αναφορά των εκπομπών CO2 είναι σημαντική, αλλά μόνο οι στατιστικές δεν σώζουν ούτε ένα γραμμάριο θερμοκηπίου φυσικό αέριο! Γι 'αυτό προχωρούμε περισσότερο από την πρόταση της Επιτροπής και απαιτούμε αυστηρότερα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές ".

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι τώρα έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για το τελικό σχήμα της νομοθεσίας.

Ιστορικό


Οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν ο μόνος τομέας χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η παγκόσμια ναυτιλιακή δραστηριότητα εκπέμπει σημαντικές ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμάται ότι είναι περίπου 2-3% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από τις εκπομπές οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ. Το 2017 στην ΕΕ, το 13% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ από τις μεταφορές προήλθαν από τον ναυτιλιακό τομέα

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.