Τίτλοι:

Βιοποικιλότητα: Οι ευρωβουλευτές απαιτούν δεσμευτικούς στόχους για την προστασία της άγριας ζωής και των ανθρώπων

  • Το 30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ πρέπει να προστατεύεται
  • Απαιτείται επείγουσα δράση για να σταματήσει η μείωση των μελισσών και άλλων επικονιαστών
  • Δεσμευτικοί στόχοι για την αστική βιοποικιλότητα, όπως οι πράσινες στέγες
  • Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα παρόμοιο με το κοινοτικό δίκαιο για το κλίμα
 

Απαιτείται νόμος της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για τον καθορισμό του πλαισίου διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα έως το 2050, σύμφωνα με την Επιτροπή Περιβάλλοντος την Παρασκευή.

Η επιτροπή ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας», με 62 ψήφους υπέρ και 4 αποχές, για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη.

Καθώς η φύση μειώνεται παγκοσμίως με άνευ προηγουμένου ρυθμό με ένα εκατομμύριο από περίπου οκτώ εκατομμύρια είδη που απειλούνται από εξαφάνιση ( IPBES ), οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη φιλοδοξία της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα να διασφαλίσουν ότι έως το 2050 τα παγκόσμια οικοσυστήματα θα αποκατασταθούν, ανθεκτικά και επαρκώς. προστατευμένο.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές λυπάται έντονα για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν πέτυχε τους στόχους της βιοποικιλότητας για το 2020 και λένε ότι η νέα στρατηγική πρέπει να αντιμετωπίσει επαρκώς και τους πέντε κύριους παράγοντες αλλαγής στη φύση: αλλαγές στη χρήση γης και θάλασσας άμεση εκμετάλλευση οργανισμών · κλιματική αλλαγή; ρύπανση, και χωροκατακτητικά ξένα είδη. Υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για δράση βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, επιμένουν.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μια «συμφωνία του Παρισιού» για τη βιοποικιλότητα στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 2021, η οποία θα καθορίσει την παγκόσμια πορεία βιοποικιλότητας έως το 2030 και μετά.

30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ προς προστασία

Ενώ η ΕΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, εξακολουθεί να απαιτείται ένα σχέδιο αποκατάστασης της φύσης της ΕΕ, λένε οι ευρωβουλευτές, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις ότι τουλάχιστον το 30% της ξηράς και της θάλασσας της ΕΕ πρέπει να προστατευθεί έως το 2030 και τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών των περιοχών , συμπεριλαμβανομένων όλων των εναπομείναντων δασών πρωτογενούς και παλαιάς ανάπτυξης της ΕΕ, πρέπει να προστατεύονται αυστηρά και να αφήνονται ουσιαστικά αδιατάρακτα. Οι εθνικοί στόχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στο γεωγραφικό μέγεθος και το μερίδιο των φυσικών περιοχών.

Προστασία των ζώων και των απειλούμενων ειδών

Οι ευρωβουλευτές λένε ότι πρέπει να επιτευχθεί «ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης» για όλα τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα και τουλάχιστον το 30% αυτών που δεν το έχουν αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να καταστεί ευνοϊκό ή να δείξει μια ισχυρή θετική τάση προς αυτή την κατεύθυνση.

Καλούν επίσης την ΕΕ να ηγηθεί των προσπαθειών για τον τερματισμό του εμπορικού εμπορίου απειλούμενων ειδών και των μερών τους.

Βιοποικιλότητα στις αστικές περιοχές

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αστική πρασινοποίηση και δεσμευτικούς στόχους για την αστική βιοποικιλότητα, όπως ένα ελάχιστο μερίδιο πράσινων στεγών σε νέα κτίρια και την απαγόρευση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων.

Μέλισσες και άλλοι επικονιαστές

Οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται στην εκ νέου έγκριση του glyphosate μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και επαναλαμβάνουν το αίτημά τους να αναθεωρηθεί επειγόντως η πρωτοβουλία επικονιαστών της ΕΕ για να συμπεριλάβει ένα φιλόδοξο πλαίσιο παρακολούθησης επικονιαστών σε επίπεδο ΕΕ με σαφείς στόχους και δείκτες για να σταματήσει η πτώση των επικονιαστών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την περιβάλλον και επισιτιστική ασφάλεια.

Η εισηγήτρια César Luena (S&D, ES) είπε: «Σήμερα ζητούμε έναν νόμο της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα παρόμοιος με τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα , να θέσει το πλαίσιο διακυβέρνησης έως το 2050 για την προστασία της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών στόχων για το 2030. Είμαι ικανοποιημένος που έχουμε ενέκρινε όλους τους κύριους στόχους της πρότασης της Επιτροπής και υποστήριξε τη δημιουργία ενός σχεδίου αποκατάστασης της φύσης της ΕΕ για την αποκατάσταση τουλάχιστον του 30% της ξηράς και της θάλασσας της ΕΕ. Υπήρξε επίσης ευρεία υποστήριξη για έναν νόμο για την προστασία και τη χρήση του εδάφους με βιώσιμο τρόπο, καθώς και ένα σχέδιο για την από κοινού αντιμετώπιση των κλιματικών και βιολογικών διαφορών. »

Η Ολομέλεια πρόκειται να ψηφίσει επί του ψηφίσματος στην επόμενη σύνοδό της στις 7-10 Ιουνίου.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.