Τίτλοι:

Επίδραση του Βιοδιεγέρτη Πυριτίου – Ασβεστίου Gravital® Force SC στο Σχίσιμο των καρπών Κερασιάς (Prunus avium L.)

Το «σχίσιμο της επιδερμίδας» των κερασιών αποτελεί μία φυσιολογική διαταραχή η οποία προκαλείται από την είσοδο υπερβολικής ποσότητας νερού εντός του καρπού και ενδέχεται να εμφανιστεί έως και στο 90% της συνολικής παραγωγής [7].

Η είσοδος υπερβολικής ποσότητας νερού εντός του καρπού οδηγεί στη ραγδαία αύξηση του όγκου του, φαινόμενο το οποίο εντείνεται ιδιαίτερα όταν μετά από μία μακρά περίοδο ξηροθερμικών συνθηκών ακολουθεί ισχυρή βροχόπτωση ή υπερβολική άρδευση. Το αποτέλεσμα είναι η ελαστικότητα της επιδερμίδας να μην είναι σε θέση να συγκρατήσει την υπερβολική διόγκωση της σάρκας και τελικώς να επέρχεται το σχίσιμο [1,2,6.] Για τον περιορισμό της εμφάνισης του προβλήματος εφαρμόζεται πλήθος γεωργικών πρακτικών όπως η ορθολογική χρήση νερού άρδευσης, η επιλογή κατάλληλης ποικιλίας, οι εφαρμογές μεταλλικών θρεπτικών στοιχείων όπως το ασβέστιο, το πυρίτιο κλπ. [3,7].

Το ασβέστιο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας και της συνεκτικότητας των κυττάρων της σάρκας του καρπού καθώς «απορροφάται» με ταχύ ρυθμό [5], μειώνει τη διαπερατότητα και την απορρόφηση νερού από την επιδερμίδα και τελικώς αποτρέπει το σχίσιμό της [9]. Το πυρίτιο από την άλλη, είναι ένα στοιχείο το οποίο συμβάλλει στη δομική σταθερότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων της επιδερμίδας, καθώς επικάθεται, μετά την απορρόφησή του, στα κυτταρικά τοιχώματα με τη μορφή φυτολίθων [9].

Έπειτα από ερευνητικές και πειραματικές μελέτες και την κρισιμότητα του φαινομένου του Σχισίματος των Καρπών και των επιπτώσεών του στο παραγωγικό δυναμικό της καλλιέργειας του Κερασιού, η Agrology πραγματοποίησε αποδεικτικές εφαρμογές με το Βιοδιεγέρτη πυριτίου και ασβεστίου Gravital® Force SC (35% β/ο SiO2, 35% β/ο CaO) σε συγκεκριμένα βλαστικά στάδια της Καλλιέργειας (Εικ 1 & Εικ 2), πετυχαίνοντας Αύξηση της Συνεκτικότητας της Σάρκας και Μείωση του Σχισίματος της Επιδερμίδας των καρπών σε δύο διαφορετικές ποικιλίες Κερασιάς, μέσω των Success Stories.

Agrology Success Stories – Σχεδιασμός

Το Success Story SS 2019_50_GR πραγματοποιήθηκε τη γεωργική περίοδο 2019, σε ποικιλία κερασιάς Grace Star, στην Αγριοσυκιά Πέλλας (γεωπονικό κατάστημα ΓΕΩ.ΚΤΗ.Μ.Α. (ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ) - Πίττας Βασίλειος & Παραγωγός Χρήστος Παπαδόπουλος), ενώ το Success Story SS 2019_85_GR πραγματοποιήθηκε επίσης, τη γεωργική περίοδο 2019, σε ποικιλία κερασιάς Giant Red, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες του Νομού Πέλλας, Κάτω Γραμματικό και Νησί (γεωπονικό κατάστημα του κ. Τούρα).

Η διαδικασία που εφαρμόστηκε στις δύο περιπτώσεις των Success Stories ήταν παρόμοια για κάθε περίπτωση. Η έκταση του οπωρώνα μοιράστηκε σε δύο ίσα τμήματα. Το ένα ονομάστηκε “Μάρτυρας” και το δεύτερο “Agrology”. O παραγωγός πραγματοποίησε τις ίδιες καλλιεργητικές φροντίδες και εφάρμοσε το ίδιο πρόγραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης – λίπανσης σε όλη την έκταση των δύο τμημάτων. Στο τμήμα “Agrology” πραγματοποιήθηκε επιπλέον η συμπληρωματική διαφυλλική επέμβαση με το Βιοδιεγέρτη πυριτίου και ασβεστίου σε υγρή μορφή, Gravital® Force SC σε δόση 2lt/100 lt ψεκαστικό υγρό, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πρόγραμμα Συμπληρωματικών Εφαρμογών Agrology

α) Αγριοσυκιά Πέλλας - Success Story SS 2019_50_GR

Στάδιο του «Καρπιδίου μεγέθους 20 mm» (Εικ. 1).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Εικόνα 1. Πρόγραμμα Διαφυλλικών Επεμβάσεων Agrology

β) Κάτω Γραμματικό και Νησί Πέλλας - Success Story SS 2019_85_GR

Στάδιο «Αλλαγής Χρώματος» (Εικ. 2), σε 2 διαφορετικές χρονικές στιγμές πριν από πρόγνωση βροχόπτωσης.

 • 1 ημέρα πριν από Βροχόπτωση διάρκειας 5 ημερών, στο Κάτω Γραμματικό Πέλλας
 • 3 ημέρες πριν από Βροχόπτωση διάρκειας 5 ημερών, στο Νησί Πέλλας:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Εικόνα 2. Πρόγραμμα Διαφυλλικών Επεμβάσεων Agrology

 

Αποτελέσματα

α) Αγριοσυκιά Πέλλας

Λαμβάνοντας δείγματα καρπών (var. Grace Star) από υγιή και εύρωστα δένδρα του Μάρτυρα, αλλά και του τμήματος Agrology και μετά τις απαραίτητες μετρήσεις παρατηρήθηκε ότι η μεταχείριση του προγράμματος Agrology επέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αποφυγή του σχισίματος της επιδερμίδας των καρπών. Με το Gravital® Force SC  οι σχισμένοι καρποί αποτελούσαν το 2-3% της συνολικής παραγωγής του τμήματος Agrology, έναντι του 20% του τμήματος του Μάρτυρα (Εικ 3.).

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή. 

Εικόνα 3. Με την εφαρμογή του Gravital® Force SC, επετεύχθη μείωση του Σχισίματος της Επιδερμίδας των καρπών κατά 85,0%, συγκριτικά με το Μάρτυρα

 

β) Κάτω Γραμματικό και Νησί Πέλλας

Κάτω Γραμματικό Πέλλας:

Με την εφαρμογή του Gravital® Force SC στην ποικιλία Giant Red επετεύχθη o Περιορισμός Σχισίματος στο 62,5% της συνολικής παραγωγής, όταν στη συγκεκριμένη περιοχή το ποσοστό των σχισμένων καρπών ανήλθε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85,0% της συνολικής παραγωγής (Εικ 4.)

 • Μείωση 26,5% του Σχισίματος της Επιδερμίδας.

Νησί Πέλλας:

Με την εφαρμογή του Gravital® Force SC στην ποικιλία Giant Red επετεύχθη εντυπωσιακά μικρό ποσοστό σχισμένων καρπών, 2,5% της συνολικής παραγωγής, όταν στη συγκεκριμένη περιοχή το ποσοστό των σχισμένων καρπών ανήλθε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85,0% της συνολικής παραγωγής (Εικ 4.).

 • Μείωση 97,1% του Σχισίματος της Επιδερμίδας.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Εικόνα 4. Με την εφαρμογή του Gravital® Force SC 1 ημέρα και 3 ημέρες πριν τη βροχόπτωση, επετεύχθη μείωση του Σχισίματος της Επιδερμίδας των καρπών κατά 26,5% και 97,1% αντίστοιχα, συγκριτικά με το Μάρτυρα

Συμπεράσματα

Ο Βιοδιεγέρτης πυριτίου και ασβεστίου Gravital® Force SC περιόρισε το φαινόμενο του Σχισίματος των Καρπών σε χαμηλά ποσοστά στην παραγωγή κερασιών, όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά όπως παρακάτω:

 • Από το Γλίστρημα Κάλυκα μέχρι και το Καρπίδιο μεγέθους 20mm- Προληπτική εφαρμογή: Εντός προγραμματισμένου σχήματος Εξειδικευμένης Θρέψης, γίνεται η τελευταία διαφυλλική εφαρμογή.
 • Μέχρι και Αλλαγή Χρώματος Καρπών - Έκτακτη Προληπτική Εφαρμογή: μετά από πρόγνωση βροχόπτωσης εντός των επόμενων 3-7 ημερών.
 • Συνιστώμενη Διαφυλλική δοσολογία: 1,5-2 lt/100 lt*

*Η διαφυλλική εφαρμογή του σκευάσματος προκαλεί την εμφάνιση απαλού λευκού επιχρίσματος στους καρπούς.

Ως εκ τούτου, συστήνεται η τελευταία διαφυλλική εφαρμογή Να γίνεται μέχρι το στάδιο του Καρπιδίου Μεγέθους 20 mm.

Εάν όμως υπάρχει πρόγνωση για έντονη βροχόπτωση, τότε, πριν τη βροχόπτωση μπορεί να γίνει η Έκτακτη Προληπτική Εφαρμογή έναντι του Σχισίματος, ακόμη και μέχρι το στάδιο Αλλαγής Χρώματος των καρπών. Στην περίπτωση αυτή ένα μέρος του λευκού επιχρίσματος ξεπλένεται από την έντονη βροχόπτωση και όσο πιθανόν παραμείνει θα απομακρυνθεί από τη χρήση εξοπλισμού υδρόψυξης των καρπών (hydrocooler).

 

Βιβλιογραφία

 1. Christensen, J.V., Cracking in cherries. IV. Physiological studies of the mechanism of cracking. Acta Agric. Scand. 23, 52–54.
 2. Considine, J.A., Kriedemann, P.E., Fruit splitting in grapes. Determination of the critical turgor pressure. Aust. J. Agric. Res. 23, 17–23.
 3. Correia S, Schouten R, Silva AP and Gonçalves B. 2018. Sweet cherry fruit cracking mechanisms and prevention strategies: a review. Sci Hortic 240:369–377
 4. Khadivi-Khub, A., Physiological and genetic factors influencing fruit cracking. Acta Physiol. Plant. 37, 1718. http://dx.doi.org/10.1007/s11738-014-1718-2.
 5. Lidster, P.D., Porrett, S.W., Tung, M.A., Texture modification of Van sweet cherry by postharvest calcium treatments. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 10, 527–530.
 6. Measham, P.F., Gracie, A.J., Wilson, S.J. and Bound, S.A. An alternative view of rain-induced cracking of sweet cherries (prunus avium l.). Acta Hortic. 1020, 217-222
 7. Rehman, Munib & Rather, Gh & Dar, Niyaz & Mir, Mohmad & Iqbal, Umar & Mir, Mohmad & Fayaz, Sibhat & Hakeem, Khalid. 2015. Causes and Prevention of Cherry Cracking: A Review. 10.1007/978-3-319-23162-4_19.
 8. L. Samuels, A.D.M. Glass, D.L. Ehret, J.G. Menzies. 1993. The Effects of Silicon Supplementation on Cucumber Fruit: Changes in Surface Characteristics, Annals of Botany, Volume 72, Issue 5, Pages 433-440, ISSN 0305-7364
 9. Sekse, L., Cuticular fracturing in fruits of sweet cherry (Prunus avium L.) resulting from changing soil water contents. J. Hortic. Sci. 70, 631–635.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.