Τίτλοι:

Βαμβακοκαλλιέργεια: Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Π.Ε. Φθιώτιδας)

3 ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε) ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το δίκτυο παρακολούθησης (φερομονικές παγίδες), που έχει εγκατασταθεί στην Π.Ε. Φθιώτιδας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται σε βαμβακοφυτείες. Απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειάς τους.

Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα φέρουν καρύδια διαφόρων ηλικιών από τα οποία το 10-20% είναι ανοικτά στις πρώϊμες καλλιέργειες, καθώς και άνθη στις όψιμες ποικιλίες και καλλιέργειες.

Οι συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα κατά τις τελευταίες μετρήσεις. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας μας, έδειξαν μικρούς έως μηδενικούς πληθυσμούς προνυμφών πράσινου σκουληκιού σε άνθη και καρύδια. 

Οι συλλήψεις των ακμαίων ρόδινου σκουληκιού κυμάνθηκαν γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη (ροζέτες) και τα καρύδια,

Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

 Πράσινο σκουλήκι – Ρόδινο σκουλήκι:

⚫ Συστήνεται στους παραγωγούς να ελέγχουν με προσοχή τις βαμβακοκαλλιέργειές τους τακτικά, κάθε 2- 3 ημέρες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές και μόνο εάν διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από 4 προνύμφες στα 100 τυχαία φυτά (ή μία (1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου και όταν βρεθούν 5-8 ζωντανές προνύμφες ρόδινου σκουληκιού στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων, σε δείγμα που λήφθηκε κατά την διαγώνιο του αγρού, τότε μόνο να προβαίνουν σε ψεκασμό με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

⚫ Συστήνεται να δοθεί προσοχή στις όψιμες καλλιέργειες, όπου η παρουσία τρυφερών βλαστικών οργάνων (χτένια, άνθη και νεαρά καρύδια), ευνοεί την δραστηριότητα του πράσινου σκουληκιού.

⚫ Συστήνεται αποφύλλωση με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτορρυθμιστικά σκευάσματα, όταν είναι ανοικτό το 60% των καρυδιών. Κατά την εφαρμογή, να ακολουθούνται πιστά και με σχολαστικότητα οι οδηγίες της ετικέτας του επιλεγμένου σκευάσματος, προκειμένου να είναι επιτυχής η αποφύλλωση (φυλλόπτωση). Κι αυτό διότι μη επιτυχής αποφύλλωση, έχει ως συνέπεια την ξήρανση των φύλλων χωρίς να πέφτουν από το φυτό, με συνέπεια κατά τη συγκομιδή, αυτά να τρίβονται και να κολλάνε στο σύσπορο βαμβάκι και δύσκολα να αποχωρίζονται στα καθαριστήρια ινών στο εκκοκκιστήριο. 

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π)

Οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με φυτοπροστατευτικά, αλλά μέσο πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των ακμαίων. Κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης, είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων παρατηρήσεων και των δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (νεαρά φύλλα, χτένια, άνθη, καρύδια). Την περίοδο αυτή δεν συνιστώνται επεμβάσεις με Φ.Π στις βαμβακοφυτείες, χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω αναφερόμενων κατά περίπτωση ορίων επέμβασης, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν εις βάρος της εξέλιξης της καλλιέργειας, της παραγωγικότητας και οικονομικότητας αυτής, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αν χρειαστεί να γίνουν επεμβάσεις με Φ.Π., να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού Φ.Π. Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

2) Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ.2231-3-52427, 2231-3-52438 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου στο τηλέφωνο 24210 66525.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

✓ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

✓ Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4036/2012(ΦΕΚ 8Α) όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

✓ Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναφέρονται στην ψηφιακή βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.& Τροφίμων ( http://www.minagric.gr/syspest/ ) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.