Τίτλοι:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Πριν από την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στη γεωργική και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η Επιτροπή ζητά ανατροφοδότηση από τους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με τις εμπειρίες τους ως προμηθευτές στον εφοδιασμό με γεωργικά τρόφιμα αλυσίδα.

Αυτή η βασική έρευνα στοχεύει στη σύλληψη της τρέχουσας κατάστασης πριν από την εφαρμογή αυτών των νέων εθνικών μέτρων. Θα ακολουθήσει ετήσιες έρευνες που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σε σχέση με την οδηγία.

Στοχεύει σε προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα στάδια παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης ή χονδρικής της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών τροφίμων και θα είναι ανοιχτά έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Η Επιτροπή εργάζεται για μια πιο δίκαιη και πιο ισορροπημένη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το 2016, η Επιτροπή δημιούργησε την Ομάδα Γεωργικών Αγορών (AMTF) για να αξιολογήσει το ρόλο των αγροτών στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να διατυπώσει συστάσεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί.

Με βάση αυτές τις συστάσεις, η Επιτροπή υπέβαλε το 2018 την πρότασή της για απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε από τους συννομοθέτες τον Απρίλιο του 2019 . Αυτοί οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την προστασία του 100% των ευρωπαίων αγροτών καθώς και των μικρών και μεσαίων προμηθευτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.