Τίτλοι:

Βελτίωση του εδάφους με τη χρήση βιολογικών - μικροβιακών λιπασμάτων

Ο σκοπός της σημερινής εντατικής γεωργίας είναι  η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών,  με χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων καθώς και ενισχυτών ανάπτυξης με την χρησιμοποίηση νέων μεθόδων παραγωγής.

Αν θέλουμε όμως ένα μακροχρόνια θετικό αποτέλεσμα στην παραγωγή μας, θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση των βελτιωτικών του εδάφους, ώστε να μην δημιουργείται μεγάλη ρύπανση των υδάτων, μείωση της γενετικής ποικιλότητας όπως διάβρωση και απώλεια εδαφών.

Συνήθως για την μείωση γονιμότητας και παραγωγικότητας συμβάλλουν μια σειρά από διαδικασίες όπως :

► οι κλιματικές συνθήκες και μεταβολές,

► η μείωση του όγκου της βιομάζας,

► η εξάντληση των υδατικών πόρων,

► οι μη βιώσιμες- αειφόρες παραγωγικές και καλλιεργητικές πρακτικές.

Τα πλεονεκτήματα των βιολογικών-μικροβιακών  λιπασμάτων μπορεί να είναι:

► Η αύξηση των διεργασιών της ζωής των ωφέλιμων μικροβίων του εδάφους ώστε να επιδρούν στη γονιμότητά του,

► Στη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους,

► Ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών με θρεπτικά στοιχεία,

► Η παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντων,

► Προστασία από παθογόνα λιπάσματα

Η διαφορά μεταξύ βιο-λιπασμάτων και κομπόστ είναι στη ποσότητα των μικροοργανισμών που περιέχονται σε αυτά. Τα βιο-λιπάσματα μπορούν να περιέχουν μόνο ένα συγκεκριμένο στέλεχος του μικροοργανισμού, το οποίο προορίζεται για μια ειδική δραστηριότητα στο έδαφος.

Αυτοί οι μικροοργανισμοί κατατάσσονται σε τρεις κύριες ομάδες: ρυθμιστές αζώτου, μετασχηματισμού του φωσφόρου και μικροοργανισμοί που αποικοδομούν την κυτταρίνη. Βοηθούν στην δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου, και στην μετατροπή του φωσφόρου σε μορφή που είναι προσβάσιμη από τα φυτά.

 Οι διάφοροι τύποι Βιο-λιπασμάτων που βοηθούν το φυτό να αναπτυχθεί σε διαφορετικά επίπεδα της ζωής του μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

► Βιο-λιπάσματα ρύθμισης Ν:

Αυτά περιλαμβάνουν τα βακτήρια Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Clostridium και Acetobacter, και μεταξύ άλλων, μπλε -πράσινη άλγη (BGA) ή κυανοβακτήρια και η φτέρη Azolla (η οποία λειτουργεί σε συμβίωση με BGA).

► Βιο-λιπάσματα διαλυτοποίησης / κινητοποίησης P:

Αυτά περιλαμβάνουν βακτήρια διαλυτοποίησης P (PSB) και άλλους μικροοργανισμούς διαλυτοποίησης P (PSMs), όπως Bacillus, Pseudomonas και Aspergillus. Μυκόριζες είναι μύκητες κινητοποίησης θρεπτικών συστατικών, γνωστές και ως φυσαλιδώδη με υφές μυκόριζας ή VA-μυκόριζες ή VAM.

► Ριζοβακτηρίδια προώθησης της ανάπτυξης των φυτών (PGPR):

Κυρίως αντιπροσωπεύεται από είδη Pseudomonas. Αυτά τα βακτήρια δεν παρέχουν θρεπτικά συστατικά στα φυτά, αλλά ενισχύουν την ανάπτυξη και την απόδοση των φυτών.

► Επιταχυντές κομποστοποίησης:

κυτταρινολυτικής (Trichoderma) και λιγνολυτικής (Humicola) είδη μυκήτων και διάφορα Gram θετικά και Gram αρνητικά βακτήρια.

nisides 55

Με την χρήση των μικροβιακών και βιολογικών λιπασμάτων επιδιώκεται η εντατικοποίηση των διεργασιών της ζωής των ωφέλιμων μικροβίων του εδάφους που επιδρούν στη γονιμότητά του, στη διατήρηση της παραγωγικότητας και στον εφοδιασμό των φυτών με θρεπτικά στοιχεία.

Οι μικροοργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην μετατροπή των δεσμευμένων ουσιών του εδάφους ώστε να γίνουν αφομοιώσιμες από τα φυτά όπως και από παθογόνα ζιζάνια.

Με τη συνεχή χρήση των ανόργανων λιπασμάτων οι μικροοργανισμοί εξασθενούν  και γίνονται πιο ευάλωτα σε παθογόνα αίτια.

Αυτού του είδους τα λιπάσματα είναι μη τοξικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο τον χρόνο, καθώς βελτιώνουν την υφή του εδάφους καθώς το ριζικό σύστημα των φυτών μπορεί να μεγαλώνει ανενόχλητα.

Κάποιες ιδιότητες που μπορεί να έχουν αυτά τα προϊόντα είναι ότι μπορούν να αυξήσουν την υδατοαποροφητικότητα του εδάφους καθώς και το πορώδες.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια στροφή σε αυτού του είδους τα λιπάσματα. Αν δεν αντιληφθούμε ότι το έδαφος είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ότι το υγιές έδαφος είναι ένα σύστημα με διάφορες μορφές ζωής οι οποίες    αλληλοσυμπληρώνονται  και αλληλοεξαρτώνται, η μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του εδάφους θα είναι γεγονός. Επομένως  όλα εξαρτώνται από το έδαφος.

ΠΗΓΕΣ

https://www.bio-fit.eu/el/q10/lo3-common-used-bio-fertilizers?showall=1

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/003807179390105K

https://www.bio-fit.eu/upload/Bio-Fit-Book/EL/Bio-FIT_Book_GR.pdf

https://www.fftc.org.tw/htmlarea_file/library

https://blog.farmacon.gr

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.