Τίτλοι:

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λίπανση της ροδακινιάς

Γράφει ο Γκαλαϊτσης Δημήτριος (Γεωπόνος Τ.Ε.)

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι μια από της σημαντικότερες στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Ένας βασικός παράγοντας για να έχουμε εύρωστα φυτά και να πέτυχουμε υψηλές αποδόσεις είναι η θρέψη.

         Τα χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών είναι μόλις 16 και χωρίζονται σε μακροστοιχεία, αυτά που προσλαμβάνονται σε μεγάλες ποσότητες και ιχνοστοιχεία αυτά που προσλαμβάνονται σε μικρότερες .Τρία είναι τα κύρια και βασικά στοιχεία, τα οποία είναι το άζωτο (Ν),ο φώσφορος (Ρ) και το κάλιο (Κ).

         Η ανόργανη θρέψη των δενδρωδών καλλιεργειών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες τόσο ως προς την διάγνωση όσο και ως προς ικανοποίηση των αναγκών των φυτών καθώς επηρεάζετε από πολλούς ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες( έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία, ανταγωνιστικότητα μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων, υποκείμενο, ποικιλία και πολλά άλλα).

         Η λίπανση γενικά των καλλιεργειών και κατά βάση των δένδρων γίνετε με τους εξής τρόπους

  • Εφαρμογή από το έδαφος( λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι).
  • Διαφυλλικά. Γενικά όμως η διαφυλλική εφαρμογή είναι συνήθως υποβοηθητική και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εφαρμογή από το έδαφος.
  • Υδρολίπανση .Είναι η εφαρμογή των λιπασμάτων με το νερό άρδευσης και η καλύτερη, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα λιπάσματα την στιγμή που πρέπει και με την ποσότητα που χρειάζεται το φυτό, έτσι έχουμε και οικονομία ,σχεδόν μείωση στο 50% του αζώτου, καθώς αξιοποίηση και ομοιομορφία στο 90 % των θρεπτικών . Δεν εφαρμόζετε ευρέως διότι πρέπει να έχουμε νερό ανα πάσα στιγμή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Άζωτο Ν

       Θεωρείτε το πιο βασικό στοιχείο ,είναι ο σπουδαιότερος περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης και απόδοσης των φυτών .Τα πιο σπουδαία ιόντα αζώτου στο έδαφος είναι το νιτρικό (ΝΟ3) ,το νιτρώδες (ΝΟ2) και το αμμώνιο (ΝΗ4).Το αμμωνιακό ιόν ενσωματώνετε στο έδαφος και οξειδώνετε προς νιτρικό με αργούς ρυθμούς το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα δένδρα.

     Η ποσότητα αζώτου που χορηγούμε στα δέντρα εξαρτάτε από την ηλικία, το πόσο ζωηρά είναι και το έδαφος .Συνήθως οι μονάδες αζώτου πρέπει να κυμαίνονται από 15-21 κατά στρέμμα για δέντρα σε πλήρη παραγωγή .Προσοχή θα πρέπει να δίνετε σε πρώιμες ποικιλίες διότι αν εφαρμοσθεί άζωτο μεταανθηκά επιβραδύνετε η ωρίμανση όπως επίσης και ποικιλίες που κάνουν καρπόπτωση θα πρέπει να γινείτε λελογισμένη χρήση .

   Συνήθως το άζωτο θα πρέπει να δίνετε σε τρεις δώσεις, μια η βασική, με το 50% της συνολικής ποσότητας με αμμωνιακό ιόν, δεν ξεπλένετε εύκολα, ώστε το φυτό να έχει επάρκεια κατά το στάδιο των κυτταροδιαιρέσεων ,μια ακόμη στο αραίωμα με το 30% για ενίσχυση της βλάστησης, κυρίως με νιτρικό ιόν και μια τρίτη δόση τον Σεπτέμβρη για να αποθήκευση το φυτό άζωτο με μορφή πρωτεϊνών στους φυτικούς ιστούς κατά την διάρκεια του χειμώνα, πράγμα που έχει θετική επίδραση στην βλάστηση της επόμενης χρονιάς ,καθώς το διάστημα 25-30 ημέρων από την έναρξη της βλαστικής περιόδου έδειξε ότι το σύνολο του χρησιμοποιούμενου αζώτου προερχόταν από θέσεις αποταμίευσης. Προσοχή όμως διότι υπερβολική όψιμη λίπανση παρατείνει την αύξηση των βλαστών και δεν προλαβαίνουν να σκληραγωγηθούν για τον χειμώνα.

     Η υπερβολική λίπανση με άζωτο έχει αρνητικές επιπτώσεις, καθώς έχουμε πλούσια φυτοκόμη και δεν υπάρχει σωστός αερισμός και φως , έτσι δημιουργούνται υδαρείς καρποί χωρείς έντονο χρωματισμό και με λεπτότερη σάρκα κατά συνέπεια ευαισθησία των καρπών στην μονίλια, όπως επίσης και λόγο της ταχύτερης ανάπτυξης των βλαστών προσελκύονται η ανάρσια και η ψείρα.

Έτος

Γραμμάρια αζώτου

1

70

2

140

3

210

4

470

5

730

6

1000

Ενδεικτικά αναφέρετε ο παρακάτω πίνακας για μικρά δέντρα.

Σε 4-5 δώσεις κατά το πότισμα

Φώσφορος Ρ

       Οι φωσφορικές ενώσεις είναι υψηλής ενεργειακής αξίας στο κύτταρο, είναι βασικός σε λειτουργίες όπως μεταφορά ενέργειας, φωτοσύνθεση, μεταφορά θρεπτικών εντός του φυτού, μεταφορά γενετικών χαρακτηριστικών, αποικοδόμηση σακχάρων, ρυθμίζει την διαίρεση των κυττάρων και προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος καθώς και επιταχύνει την ωρίμανση των φυτών .

     Τα κλάσματα του φώσφορου που συναντάμε στο έδαφος είναι ο φώσφορος του εδαφοδιαλύματος ,ο διαθέσιμος φώσφορος και ο μη διαθέσιμος φώσφορος.

     Σε δένδρα που είναι σε πλήρη παραγωγή 0,2 μονάδες αζώτου κατά δέντρο είναι αρκετές, πρέπει να εφαρμόζετε την περίοδο του χειμώνα ή το αργότερο μέχρι την αρχή της άνοιξης ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης νέας φυτείας θα πρέπει να εφαρμόζετε 20-40μοναδες φώσφορου το στρέμμα αλλά θα πρέπει να γίνετε και εφαρμογή διαφυλλικά με ψευδάργυρο 2-3 φορές διότι παρατηρείτε συνήθως έλλειψη , φώσφορος λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον ψευδάργυρο και τον σίδηρο .

     Το πρόβλημα με τον φώσφορο είναι ότι το στοιχείο αυτό έχει περιορισμένη κινητικότητα και η κίνηση του γίνετε με το φαινόμενο της διάχυσης στο εδαφοδιάλυμα η οποία μειώνετε και από άλλους φυσικοχημικούς περιορισμούς ,έτσι γίνετε αντιληπτό το μικρό ποσοστό πρόσληψης από της ρίζες, καθώς το ποσοστό του φωσφόρου που έρχεται σε επαφή με τις ρίζες είναι πολύ μικρό .Έτσι ο φώσφορος στα δέντρα θα πρέπει να εφαρμόζετε σε βάθος περίπου 25 εκατοστών το οποίο δεν είναι εφικτό καθώς και όχι σε όλο το χωράφι αλλά σε γραμμές κοντά στην ριζά για να έρθει πιο γρηγορά σε επαφή με αυτές.

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή. 

Κάλιο Κ

     Το κάλιο παίζει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της ροδακινιάς καθώς είναι μια καλιόφιλη καλλιέργεια. Με τα σωστά επίπεδα καλίου στα δέντρα, έχουμε περισσότερους καρποφόρους οφθαλμούς και καλύτερη καρπόδεση ,βελτιώνει την γεύση ,το χρώμα και την αύξηση του μεγέθους, έχει παρατηρηθεί ότι σωστά λιπασμένα δέντρα με κάλιο έχουν περισσότερη αντοχή στο ψύχος. Το κάλιο σχετίζετε άμεσα με το άζωτο και η σχέση των δύο στοιχειών παίζει ρόλο στην αποτελεσματικότητα των δυο, αλλά όσο και στην ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής .Τα συμπύρηνα ροδάκινα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε κάλιο.

     Σε πλήρη παραγωγικά δέντρα 0,4 μονάδες καλίου ανα δέντρο είναι αρκετές αλλά μπορούμε να το εφαρμόζουμε κάθε 2-3 χρόνια με μια μονάδα καλίου ανα δέντρο την χειμερινή περίοδο ως νωρίς την άνοιξη .

     Σε περιπτώσεις που έχουμε βαριά εδάφη με υψηλό ph θα πρέπει να προτιμούμε το θειικό κάλιο έναντι του χλωριούχου διότι το τελευταίο αυξάνει τα άλατα του εδάφους και χρησιμοποιείτε την χειμερινή περίοδο ενώ το νιτρικό κάλιο το χρησιμοποιούμε την άνοιξη έως και την συγκομιδή(υδρολίπανση η διαφυλλικά) για να εκμεταλλευτούμε και το άζωτο καθώς προσλαμβάνετε καλύτερα από το φυτό.

       Στην συνέχεια θα αναφέρω επιγραμματικά τρία από τα ιχνοστοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στο ροδάκινο και αυτά είναι τα εξής :

Ψευδάργυρος Zn

Είναι ένα στοιχείο που πολύ συχνά εμφανίζει έλλειψη και τα συμπτώματα έχουν κατά κύριο λόγο να κάνουν με την ανάπτυξη καθώς είναι σε συνάρτηση με την ορμόνη αυξίνη .              Η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι μικρά μεσογονάτια, μικρά φύλλα , μικροί καρποί καθώς και πτώση οφθαλμών κυρίως ανθοφόρων ,πτώση ανθέων, αλλά και καρπών .Το πιο εμφανές σύμπτωμα είναι γυμνοί βλαστοί που πάντα στην κορυφή φέρουν μια τούφα με φύλλα .Η κρίσιμη περίοδος έλλειψης είναι από την έκπτυξη των οφθαλμών ώς την καρπόδεση.

     Η λίπανση με ψευδάργυρο γινείτε κυρίως διαφυλλικά αν και κάποια λιπάσματα περιέχουν μικρές ποσότητες του στοιχείου και εφαρμόζετε τρεις περιόδους την άνοιξη, με δυο εφαρμογές 10 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων και άλλος ένας σε δυο εβδομάδες, ένας το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων , με χηλική μορφή ψευδαργύρου και ένας τον χειμώνα με θειικό ψευδάργυρο 3% καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημίες στους βλαστούς σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις .Προσοχή ο χειμερινός ψεκασμός δεν πρέπει να γίνετε σε κλαδεμένα δέντρα πριν περάσουν 15 ήμερες τουλάχιστον και ούτε να έχει γίνει ή να πρόκειται να γίνει εφαρμογή λαδιών για ένα μήνα τουλάχιστον.

Σίδηρος Fe

         Ο σίδηρος είναι σε αφθονία στο έδαφος αλλά δεν είναι άμεσα αφομοιώσιμος από τις ρίζες. Η κύρια λειτουργία του σιδήρου έχει να κάνει με την σύνθεση της χλωροφύλλης και την φωτοσύνθεση. Το κύριο σύμπτωμα είναι η μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων ενώ τα νεύρα παραμένουν πράσινα και εμφανίζετε στην κορυφή πρώτα γιατί ο σίδηρος είναι ένα δυσκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό . Συμπτώματα παρατηρούνται σε ασβεστούχα εδάφη με υψηλό ph διότι το ασβέστιο, δυσχεράνει την πρόσληψη το σιδήρου από τις ρίζες .         Η λίπανση με σίδηρο γίνετε διαφυλλικά με χηλικές μορφές όλη την περίοδο που έχουμε φύλλα αλλά και με την χρήση θειικού σιδήρου (καραμπογιά ) τον χειμώνα, με προσοχή γιατί υψηλές δώσεις όταν έρθουν σε επαφή με την ρίζα προκαλούν τοξικότητα.

Βόριο Β

       Είναι ένα μη μεταλλικό στοιχείο το οποίο σχετίζετε με την γονιμοποίηση την καρπόδεση και την ανάπτυξη του σπέρματος , την ανάπτυξη του κορυφαίου μεριστώματος και στις ρίζες και στην κόμη . Η μεγαλύτερη ανάγκη του δέντρου σε βόριο παρατηρείτε στην αρχή της άνοιξης μέχρι το πολύ 3-4 βδομάδες μετά την άνθηση . Η λίπανση με βόριο γίνετε είτε διαφυλλικά με διάφορα σκευάσματα κατά την περίοδο της ανθοφορίας, είτε από το έδαφος με βόρακα, τον χειμώνα ,θα πρέπει μα τονισθεί ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η εφαρμογή από το έδαφος και η ποσότητα γιατί η ανεπάρκεια με την υπερεπάρκεια είναι πολύ κοντά και μπορεί να δημιουργηθεί τοξικότητα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ . ΑΣΤΕΡΙΟΣ.Δ.ΣΙΜΩΝΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Δ. ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ. ΘΡΕΨΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΟΡΟΦΟΡΟΝ ΔΕΝΤΡΟΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 2002

ΖΗΣΗΣ. Γ. ΤΖΗΚΑΛΙΟΣ. Η ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ 2005

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ 2007

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Α. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ . ΤΑ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ 2007.

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ν. ΘΕΡΙΟΣ . ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ 2005.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ .ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ .ΤΕΥΧΟΣ 6/2010.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ .ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 9/1995.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ .ΑΦΙΕΡΟΜΑ.ΡΟΔΑΚΙΝΟ. ΒΕΡΙΚΟΚΟ. ΔΑΜΑΣΚΙΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 6/2007

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.